Elektrodistribucija Prnjavor- Obavještenje

Elektrodistribucija Prnjavor- Obavještenje

SHARE

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI KUPCI ELEKTRIČNE ENERGIJE KOJI DO SAD NISU SKLOPILI UGOVOR O SNABDIJEVANJU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM DA ISTI MOGU SKLOPITI U PROSTORIJAMA ELEKTRODISTRIBUCIJE PRNJAVOR. ZAKONSKA JE OBAVEZA SVIH KUPACA ELEKTRIČNE ENERGIJE DA SKLOPE UGOVOR SA DISTRIBUTIVNIM PREDUZEĆEM, A U PROTIVNOM ĆE DISTRIBUTER OBUSTAVITI ISPORUKU ELEKTRIČNE ENERGIJE, U SKLADU SA ZAKONOM I OPŠTIM USLOVIMA.

Nema komentara

KOMENTARIŠI