Анкетa о образовању одраслих у Републици Српској.

0
1706

Обавјештавамо становништво општине Прњавор да ће Републички завод за статистику Републике Српске, у складу са Законом о статистици Републике Српске (Службени гласник РС, број 85/03) у периоду од 1. фебруара до 31. марта 2017. године спровести Анкету о образовању одраслих у Републици Српској.

Анкетирање ће вршити анкетари који ће носити акредитације Републичког завода за статистику Републике Српске.

Анкетом ће бити прикупљени подаци о учествовању особа старости од 25 до 64 године у формалном и неформалном образовању и информалном учењу у Републици Српској.

Методом случајног избора биће анкетирано 3 300 домаћинстава на територији Републике Српске.

Прикупљени подаци о домаћинствима су повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе у складу са Законом о статистици Републике Српске (Службени гласник РС, број 85/03).

PODIJELI