ЗАКАЗАНА 14. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР

0
597

Стручна служба Скупштине општине Прњавор обавјештава јавност да ће четрнаеста редовна сједница локалног парламента бити одржана 6. марта 2018. године. Одборници Скупштине општине Прњавор разматраће следећи дневни ред:

1. Актуелни час,

2. Одлуке, рјешења и закључци Имовинско-правне службе,

3. Приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана „Блок између улица Стевана Немање, Алексе Малића и Цара Лазара“,

4. Приједлог Одлуке о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „Центар“ (измјена V),

5. Приједлог Одлуке о приступању изради измјене и допуне дијела Регулационог плана „У зони утицаја Магистралног пута М-16.1 дионица Клашнице-Дервента“ (измјена и допуна II),

6. Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Прњавор,

7. Приједлог Одлуке о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта,

8. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о сеоским водоводима, јавним бунарима и јавним чесмама,

9. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о комуналним таксама,

10. Приједлог Одлуке о субвенционисању трошкова комуналних водних услуга социјално угроженим корисницима на подручју општине Прњавор,

11. Нацрт Одлуке о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2018. годину,

12. Приједлог Правилника о условима и начину отуђења непокретности у својини општине Прњавор, у циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски развој, испод тржишне цијене или без накнаде,

13. а) Извјештај о реализацији Плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2017. годину,

б) План капиталних улагања општине Прњавор за 2018. годину,

14. а) Извјештај о реализацији Програма одржавања локалне путне мреже на подручју општине Прњавор за 2017. годину,

б) Програм одржавања локалне путне мреже на подручју општине Прњавор за 2018. годину,

15. а) Извјештај о реализацији Програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2017. годину,

б) Програм одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2018. годину,

16. a) Извјештај о коришћењу новчаних средстава за унапређење пољопривредне производње у 2017. години,

б) Програм коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2018. години,

17. а) Извјештај о коришћењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2017. години,

б) Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2018. години,

18. а) Извјештај о реализацији Програма за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у општини Прњавор за 2017. годину,

б) Програм за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у општини Прњавор за 2018. годину,

19. Програм развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2018. годину,

20. Извјештај о раду Скупштине општине Прњавор, сталних радних тијела Скупштине и Стручне службе Скупштине општине, за 2017. годину,

21. Извјештај о резултатима испитивања задовољства грађана радом Општинске управе и Скупштине општине Прњавор,

22. Информација о вршењу инспекцијског надзора на подручју општине Прњавор за период 01.01-31.12.2017. године,

23. а) Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Савјета за спорт, б) Приједлог Рјешења о избору члана Савјета за спорт,

24. а) Приједлог Рјешења о разрјешењу представника општине Прњавор у скупштини ЈП Регионалне депоније „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бањалука,

б) Приједлог Рјешења о именовању представника општине Прњавор у скупштини ЈП Регионалне депоније „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бањалука,

25. а) Приједлог Рјешења о избору члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Иво Андрић“ Кулаши,

б) Приједлог Рјешења о избору члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Милош Црњански“ Поточани.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here