ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НЕРАДНИМ ДАНИМА

0
729

У складу са законским и подзаконским актима, 9. јануар, Дан Републике је републички празник и нерадни дан. У оквиру пријављеног радног времена, а ради задовољења неопходних потреба грађана могу да раде: субјекти који обављају дјелатност пружања медицинских и апотекарских услуга (хумана, стоматолошка и ветеринарска медицина и апотекарске службе), субјекти који обављају дјелатност производње хљеба, пецива и других пекарских производа и њихове продаје у продајном простору који је у саставу производног објекта и у властитом продајном простору специјализованом за продају хљеба, пецива и других пекарских производа, субјекти који обављају дјелатност трговине на мало моторним горивима и мазивима – бензинске пумпе и субјекти који обављају дјелатност трговине на мало цвијећем, уз истовремено регистровану трговину на мало погребном опремом. Влада Републике Српске донијела је Закључак у којем се наводи да је 14. јануар у Републици Српској нерадни дан. Тог дана неће радити републички органи и организације, органи јединица локалне самоуправе, јавна предузећа, установе и други који Нову годину обиљежавају по јулијанском календару. Руководиоци наведених органа су обавезни да у току календарске године организују рад због остваривања пуног годишњег фонда радних дана.

PODIJELI