Обавјештење: Уклањање снијега и леда према прописима

0
2107

Одјељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Прњавор обавјештава становништво општине Прњавор да је Одлуком о комуналном реду прописано да се уклањање снијега и леда мора вршити безбједно на прописан начин, те да је забрањено бацање снијега и леда испред зграда на саобраћајницу и затварање снијегом и ледом сливника и шахтова.

Истом Одлуком прописано је да су сњежне падавине и лед са кровова зграда ако представљају опасност за пролазнике, дужни уклонити етажни власници или правна лица специјализована за обављање дјелатности одржавања стамбених зграда коме су етажни власници повјерили управљање зграду. Надзор над спровођењем ове Одлуке обавља комунална полиција која је на терену, а како постоји већи број стамбених јединица на којима се налазе леденице молимо становништво са поштују законске одредбе./opština prnjavor/.

 

PODIJELI