Општинска управа општине Прњавор- позив послодавцима за коришћење средстава подстицаја за запошљавање у привреди

0
705

Општинска управа општине Прњавор расписала је јавни позив послодавцима за коришћење средстава подстицаја за запошљавање у привреди. Подстицајна средстава су намијењена послодавцима за запошљавање незапослених лица која се налазе на евиденцији Завода за запошљавање.

Право на додјелу подстицајних средстава имају сви заинтересовани послодавци:

а) који су регистровани на подручју општине Прњавор,

б) који немају приспјелих, а неизмирених дуговања по основу пореза и доприноса,

в) који не аплицирају за подстицајна средства из других извора за истог радника.

Подстицајним средствима финансираће се најнижа нето плата у Републици Српској у износу од 440,00 КМ и припадајућа накнада за порезе и доприносе у максималном износу од 217,00 КМ, за сваког новозапосленог радника из категорије незапослених лица која се налазе на евиденцији Завода за запошљавање, за период од шест мјесеци.Захтјев за додјелу подстицајних средстава подноси се на прописаном обрасцу који је обавезан, а доступан је на интернет страници општине, као и на инфо пулту општине

Подстицајним средствима финансираће се запошљавање укупно 20 радника, а јавни позив остаје отворен 15 дана, закључно са 3.12.2018. године.

Више информација о условима и начину пријављивања на јавни позив, као и пројекту додјеле подстицаја за запошљавање у привреди могу се добити путем интернет странице www.opstinaprnjavor.net или на број телефона 051/663-740, локал 232, Бесима Мујанић и 051/663-740, локал 122, Александра Далшашо-Лепир, и-меил: kabinetnacelnika@opstinaprnjavor.net.

 

PODIJELI