Прњавор: У току пријем захтјева за пријаву сјетвених површина засијаних меркантилном пшеницом у јесењој сјетви 2018. године

0
365

Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општинске управе
општине Прњавор обавјештава пољопривредне произвођаче (физичка и правна лица) са подручја општине Прњавор да су у току активности на пријему захтјева за пријаву сјетвених површина засијаних меркантилном пшеницом у јесењој сјетви 2018. године.

Право на подстицајна средства за производњу меркантилне пшенице у 2019.
години остварују регистровани пољопривредни произвођачи који испуњавају сљедеће
услове: – да су засијали минимално 1,5 ha меркантилне пшенице на пољопривредном
земљишту пријављеном у РПГ као начин коришћења у 2019. години, – да су у производном циклусу примијенили препоручене сјетвене нормативе од
минимално 170 килограма сјеменске пшенице по хектару.
Као доказ о примјени препоручених количина декларисаног сјемена пшенице
пољопривредни произвођачи уз захтјев за подстицај морају приложити рачуне о набавци
истог: малопродајни фискални рачун уз потписану и овјерену фактуру која гласи на име
подносиоца захтјева за подстицај, или потписану и овјерену велепродајну фактуру на име
подносиоца захтјева (правна лица).
Подстицајна средства за производњу меркантилне пшенице утврђују се у
складу са планом коришћења средстава за 2019. годину.
Обрасце за пријаву површина за производњу меркантилне пшенице
пољопривредни произвођачи могу попунити у Одјељењу за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, а на увид је потребно доставити личну карту, посједовни лист са подацима о
парцелама на којим је засијана пшеница и картицу текућег/жиро рачуна из банке.
Крајњи рок за пријаву засијаних површина је 31. јануар 2019. године.
За све додатне информације пољопривредни произвођачи могу се обратити у
канцеларије одјељења или путем контакт телефона 051/660-860.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here