ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање приједлога за избор спортисте општине Прњавор за 2021. годину

0
387

Позивају се спортске организације, школе и спортски радници са подручја општине
Прњавор да доставе приједлоге спортиста за сљедеће врсте признања:

1. Годишња признања најуспешнијим спортистима и eкипама:

– најперспективнији спортиста – пионир (ж),
– најперспективнији спортиста – пионир (м),
– најуспешнији млади спортиста – кадети, јуниори (ж),
– најуспешнији млади спортиста – кадети, јуниори (м),
– најуспешнији спортиста – сениор (м),
– најуспјешнији спортиста – сениор (ж),
– најуспешнија екипа – индивидуални спорт,
– најуспешнија екипа – колективни спорт.

2. Посебна годишња признања додељују се:
– у категорији „Школски спорт“,
– у категорији спортиста са инвалидитетом,
– у категорији ветерана,
– у категорији рекреативаца,
– у категорији за врхунски спортски резултат остварен у спортским организацијама
ван територије општине Прњавор,
– најбољи спортски радник,
– најистакнутији спортски новинар и
– јубиларне награде.

3. Награда за животно дјело појединцима у области спорта
Пријаве се достављају Одјељењу за локални економски развој и друштвене
дјелатности Општинске управе општине Прњавор, на прописаним обрасцима, који се могупреузети са званичне интернет странице општине Прњавор.

Пријаве ће бити разматране од стране трочлане Комисије коју именује начелник
општине Прњавор.
Рок за достављање пријава је петак, 31.12.2021. године, лично у просторијама
Шалтер сале или поштом на адресу: Светог Саве 10, 78430 Прњавор.“

С поштовањем,
КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА

PODIJELI