INTERVJU dr Lazar Makivić – Uz nauku, stalna ulaganja i naše vrijedne ljude od poljoprivrede će se dobro živjeti

0
355

Dr Lazar Makivić je doktor veterinarskih nauka, stručnjak za ishranu životinja, stalno angažovan na farmama u našoj regiji, kandidovao se za poslanika u NSRS. Želim svoje znanje i iskustva ugraditi u razvoj naše poljoprivrede. Sela mogu da budu mjesta na kojima će se zarađivati dobra plata…

Zašto se čovjek iz nauke, doktor veterinarskih nauka kandiduje na izborima?

Za razliku od mnogih, politika nije moj životni poziv, ja ne zavisim od politike, jer sam ostvaren u profesionalnom smislu, radim ozbiljne poslove i tim sam zadovoljan. Međutim, nisam zadovoljan sa stanjem u našem društvu, jer znam da kao društvo možemo mnogo bolje, a i kao član akademske zajednice osjećam odgovornost prema društvu u kojem živim, da sve ono što znam i mogu ugradim u dobrobit naše Republike Srpske.

U kampanji se zalažete za razvoj naše poljoprivredne proizvodnje. Koje mjere je potrebno preduzeti?

Ukratko, razvoj pa tek onda rast! Naime, do sada je domaći agrarni sektor bio pod “pritiskom” postizanja obima, odnosno što većih količina i podršku kojima se išlo na povećanje obima proizvodnje. Nažalost, razvoj je uvijek bio u drugom planu, a prioritetno je potrebno ulaganje u razvoj i prilagođavanje proizvodnje klimatskim i primjenama na tržištu. Nakon toga dolazi do povećanja proizvodnje.

Kažete razvoj prije svega, na šta konkretno mislite, šta to utiče na razvoj poljoprivredne proizvodnje?

Prije svega u našu poljoprivredu mora da uđe znanje i nauka. Znate li da se sve manji broj studenata školuje za stručnjake u poljoprivredi? Naime, na farmama se primjenjuju zastarjele tehnologije, a na fakultetima nerijetko i zastarjela nauka. Ni jedno ni drugo ne daju razvoj. Zašto? Zato što ne prate savremena dostignuća u poljoprivredi i nauci. Zato što nema korišćenja primjenjene nauke, zato što nema učenja o primjenjivim mjerama i aktivnostima, koje su dokazane u praksi kao superiorne. Ako želimo razvoj, to mora da se promjeni!

Koja je poruka našim farmerima, kako da se svi zajedno mijenjamo, a šta je ono za šta ćete se vi zalagati kao poslanik?

Našim poljoprivredima poručujem da se ne boje novih tehnologija, da stalno uče, traže savjete, da inoviraju prozvodnju i da se ovaj sektor takođe veoma brzo razvija. Nema dobrih rezultata bez stalnih inovacija i prilagođavanja.

Što se tiče države, naš najveći problem je što su mjere resornog Ministarstva najčešće “socijalne” prirode. Cilj je povećanje podsticaja na direktne rezultete proizvodnje, čime se po automatizmu smanjuje budžet za razvojne mjere, odnsono za mjere koje su veoma primamljive za mlađe naraštaje poljoprivrednika.

Kao mlad čovjek od nauke, koji je svakodnevno prisutan u proizvodnji na farmama širom Republike Srpske i BiH, zalagaću se za veće učešće mladih poljoprivrednika u svim sektorskim udruženjima, kako bismo zajedničkim snagama fokus sa zastarjelih metoda i aktivnosti prebacili na one razvojne. Država mora da prepozna te ljude i da priliku da se ostvare.

Poljprivreda je vezana za selo, a naša sela ostaju sve više pusta. Može li se napraviti ambijent da naša sela budu mjesto na kojem se može živjeti od svog rada?

Ma naravno da može, samo sve činioce treba uvezati i raditi planski, a ne stihijski. Nije sve u hektarima i kukuruzu ili pšenici. Imate mnogo načina da dvoje mladih ljudi može mjesečno da zaradi i više od dvije prosječne plate radeći recimo sa plastenicima, povrtarsku proizvodnju. Ja bih se založio da konkretne podsticaje mladim bračnim parovima u tom smislu. Pa imate mladih ljudi na selu koji žive od proizvodnje meda, ljekovitog bilja, proizvodnje gljiva, cvijeća i sl. Treba samo prepoznati interes ljudi i uložiti u te ljudi i novac, ali i nesebičnu stručnu pomoć.

Ako dobijete povjerenje građana i budete izabrani u Narodnu Skupštinu Srpske, koja bi mogla da bude jedna od vaših prvih inicijativa?

Radeći svoj posao sarađujem sa nekoliko stotina farmi. Stalno sam na terenu i  znam realne probleme ljudi, jer nisam neki činovnik u kancelariji koji se otuđio od sela, zemlje i proizvodnje. Nauka, novi sistem podsticaja i stvaranje ambijenta da je poljoprivreda ključni resor u našoj Vladi. Dolazi vrijeme da je hrana strateški proizvod i mi tu prednost moramo da iskoristimo. Imamo zemlju, ali i veoma vrijedne ljude. Svi zajedno mi to možemo.

 

PODIJELI