Koje ustavne amandmane predlaže Putin

0
381

Ruski predsjednik Vladimir Putin podnio je Državnoj dumi zakon o amandmanima na Ustav, a jedna od promjena je da se predsjedniku ograničava mogućnost na dva mandata ukupno, a ne kao dosad na dva uzastopna mandata.

Jedna od predloženih 12 izmjena je da predsjednik formira Državnog savjeta u čijem sastavu će biti guverneri regiona i visoki federalni zvaničnici.

Jedan ustavni amandman predviđa da ruska Državna duma dobije pravo da odobri kandidature premijera i zamjenike premijera.

Predlažući da se parlamentu daju veća ovlašćenja kada je riječ o imenovanju ministara, Putin naglašava da predsjednik treba da zadrži moć da smjenjuje premijera i ministre i ostaje zadužen za rusku vojsku i policijske agencije.

Putinovi amandmani uključuju veća ovlašćenja Ustavnog suda, kao i imenovanje i razrješenje generalnog tužioca i njegovih zamjenika na prijedlog predsjednika.

Takođe, jedan od amandmana predviđa da visoki vladini zvaničnici ne mogu da imaju strano državljanstvo ni boravišnu dozvolu, a kandidat za predsjednika mora da bude stariji od 35 godina i da živi u Rusiji najmanje 25 godina.

Prijedlozi obuhvataju i garanciju da minimalna plata ne bude niža od granice siromaštva, kao i da penzije budu redovno indeksirane.

Duma je primila nacrt i zakazala prvo od tri čitanja već za četvrtak, prenosi TAS S.

Pošto parlament usvoji nacrt zakona, i on prođe sve regionalne parlamente, biće održan referendum o amandmanima na ruski ustav.

PODIJELI