KP “Park” Prnjavor: Obavještenje o promjeni cijena usluga

0
316

O B A V J E Š T E Nj E

o promjeni cijena usluga

Poštovani,

 

KP „PARK“ a.d. Prnjavor vas obavještava da je od 01.05.2023. godine došlo do povećanja cijena naših komunalnih usluga u skladu sa Zaključkom o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora Komunalnog preduzeća „Park“ a.d. Prnjavor o cijenama komunalnih usluga („Službeni glasnik Grada Prnjavor“ broj 12/23) na sjednici održanoj dana 27.04.2023. godine.

 

Cijene komunalnih usluga trajnog zbrinjavanja neopasnog otpada iz stambenog i poslovnog prostora, pogrebnih usluga i usluga održavanja groblja možete pogledati na sajtu KP „PARK“ a.d. Prnjavor.

 

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Službu računovodstva i knjigovodstva na kontakt broj 051/660-685.

 

KP “Park” Prnjavor

PODIJELI