Putin potpisao zakon za ograničavanje cijene lijekova

0
472
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon na osnovu koga Vlada Rusije ima pravo da ograniči cijene lijekova i medicinskih proizvoda u slučaju epidemije ili vanrednih situacija, a odgovarajući dokument objavljen je na zvaničnom portalu za pravne informacije.

U skladu sa navedenim dokumentom, Vlada može da utvrdi maksimalne moguće maloprodajne cijene lijekova i medicinskih preparata koji nisu na spisku vitalnih potrepština, kao i maksimalne prodajne cijene za proizvođače i povećanje na njih, uzimajući u obzir porez na dodatu vrijednost (PDV).

Vlada će imati pravo da ograničava cijene u slučaju epidemije, vanredne situacije ili pri istovremenom neosnovanom rastu cijena lijekova u nekoliko regiona za više od 30 odsto tokom 30 dana.

Vlada će, takođe, imati pravo da fiksira cijene lijekova u periodu od najviše 90 dana.

Prema mišljenju zakonodavaca, novouvedeno pravo će omogućiti da se izbjegne višestruko povećanje cijena od strane preprodavaca, koji prodaju male serije lijekova i medicinskih proizvoda.

PODIJELI