Y току активности подјеле захтјева за остваривање права на регрес за дизел гориво

0
885

„Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општинске управе општине Прњавор обавјештава пољопривредне произвођаче (физичка и правна лица) са подручја општине Прњавор да су у току активности подјеле захтјева за остваривање права на регрес за дизел гориво, по списковима достављеним од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Право на регресирано дизел гориво остварују регистровани пољопривредни произвођачи, за површине које су у званичној евиденцији катастра уписане као обрадиве катастарске културе и за које је уписан начин коришћења пољопривредног земљишта у Регистру пољопривредних газдинстава у 2018. години.

Максимална количина одобреног дизел горива износи до 100 литара по хектару за њиву, башту, воћњак и виноград и до 30 литара по хектру за ливаде уписане као начин коришћења пољопривредног земљишта у РПГ са минималном површином од једног хектра. Минимална укупна количина дизел горива за коју је могуће остварити право на регрес износи 30 литара и преузима се јенократно.

Регистровани пољопривредни произвођачи регресирано дизел гориво плаћају одмах приликом куповине, по малопродајној цијени умањеној за износ регреса од 0,60 КМ/литру, с тим да укупно одобрене количине могу реализовати у неколико одвојених куповина, али само код једног овлашћеног дистрибутера и у једном малопродајном објекту.

Пољопривредни произвођачи који су преузели регресирано минерално ђубриво у 2012. години и према евиденцији ЈП “Робне резерве Републике Српске” а.д. Бањалука извршили уплату прије отписа обавеза имају право на додатне количине регресираног дизел горива, у висини регреса који одговара половини износа уплате.

Захтјев за остваривање права на регрес за дизел гориво пољопривредни произвођачи након евидентирања и протоколисања могу преузети у Одјељењу за пољопривреду, водопривреду и шумарство, и приликом прве куповине подносе га уз неовјерену копију личне карте, односно копију ЈИБ-а за правна лица, овлашћеном дистрибутеру по властитом избору на подручју цијеле Републике Српске.

На подручју општине Прњавор пољопривредни произвођачи регресирано дизел гориво могу куповати код сљедећих дистрибутера:  

  • “КРАЈИНА ПЕТРОЛ” а.д. Бањалука – Бензинска станица Прњавор,
  • “НЕСТРО ПЕТРОЛ” а.д. Бањалука – Бензинска станица Прњавор,
  • НЕШКОВИЋ” д.о.о. Бијељина – Бензинска станица Прњавор,
  • “БРЧКО ГАС” д.о.о. Брчко – Бензинска станица Прњавор,
  • DUJAKOVIĆ COMPANY” д.о.о. Прњавор – Бензинска станица Шаринци.

Рок за подношење захтјева и преузимање регресираног дизел горива је 30. новембар 2018. године.

За све додатне информације пољопривредни произвођачи могу се обратити у канцеларије Одјељења или путем контакт телефона 051/660-860.“

 

PODIJELI