ЗАВРШЕНА 31. СЈЕДНИЦА СО ПРЊАВОР

0
1899

На јучерашњој сједници СО Прњавор усвојене су све тачке дневног реда, чиме је завршено 31. скупштинско засједање.

Одборници су између осталог усвојили Одлуку о давању овлашћења начелнику општине за потписивање Споразума о сарадњи између општине Прњавор и Среза Болеславјец (Република Пољска), Одлуку о давању сагласности за закључење уговора о куповини неизграђеног земљишта са Дујсић Атифом, сином Ибрахима из Прњавора, Одлуку о начину и условима продаје непокретности у својини општине Прњавор и Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања, те Одлуку о приступању изради измјене дијела Регулационог плана за простор у зони утицаја Магистралног пута М 16.1 дионица Клашнице – Дервента, териоторија општине Прњавор.

Усвојени су и извјештаји рада јавних институција: Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске замјеника Бања Лука за период од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године, Извјештај о раду Јавне установе Центра за социјални рад Прњавор за 2014. годину и Програм рада за 2015. годину, Извјештај о раду Јавне установе Народна библиотека Прњавор за 2014. годину и План рада за 2015. годину, Извјештај о раду Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за радну 2013/14. са финансијским показатељима за 2014. годину, те Извјештај о раду Скупштине општине, сталних радних тијела Скупштине и Стручне службе Скупштине општине за 2014. годину. Одборници су усвојили и одлуке, рјешења и закључке имовинско-правне службе, Информацију о вршењу инспекцијског надзора на подручју општине Прњавор за период 01.01-31.12.2014. године, План утрошка средстава за техничко опремање Територијалне ватрогасне јединице, изградњу објеката које користи Ватрогасна јединица за своје активности и чување ватрогасне опреме.

На сједници је именован и Савјет за укупно праћење израде Регулационог плана комплекса школа „Бранко Ћопић“, „Гимназија“ и „Иво Андрић“, као и чланови Општинске изборне комисије Прњавор.

PODIJELI