Uslovi korištenja

Strogo se zabranjuje:

  • Plasiranje, slanje putem elektronske pošte, prenos i činjenje javno dostupnim sadržaja koji su nezakoniti, štetni, provokativni, napadni, uznemiravajući, skloni torturi, vulgarni, puni mrežnje, rasno, etnički ili dugačije usmjereni protiv pojedinca ili organizacije,
  • Vrijeđanje manjina,
  • Vrijeđanje osobe ili tijela, uljučujući ali ne i ograničavajući se na urednike PrnjavorLive.info portala,
  • Publikovanje i činjenje javno dostupnim materijala, za čiji sadržaj nemate pravo da ga učinite javno dostupnim,
  • Predmet koji je pod zaštitom autorskih prava nad patentom, trgovačkom markom ili zaštitnim znakom učiniti na bilo koji način dostupnim,
  • Publikovanje kao i slanje elektronskom poštom neautorizovanog te promotivnog reklamnog materijala, osim na onim stranicama portala koje su posebno namjenjene za tu upotrebu,
  • Instalirati na server, poslati elektronskom poštom, prenijeti ili na drugi način činiti dostupne materijale koji sadrže software-ske viruse ili bilo koji drugi kompjuterski kod, podatke ili programe dizajnirane da prekinu rad, unište ili limitiraju funkcionalnosti bilo kog software-a na BanjalukaLive, ili telekomunikacione opreme,
  • Namjerno ili nenamjerno prekršiti bilo koji primjenjiv lokalni, entitetski ili državni zakon, u vezi sa ovom prezentaciom.