Командир Станице полиције у Прњавору, Миливоје Милијаш- СПРЕМНИ СМО ЗА СВЕ ИЗАЗОВЕ

0
433
Милијаш је на челу полицијске станице у Прњавору, а у интервју за „Наш завичај“ сазнали смо какво је стање безбиједности на подручју општине и друга питања из ове области
 Разговарао:
Маријан ПОПАДИЋ 
Попадић: Од када сте на челу станице полиције Прњавор и које су вас обавезе дочекале на овој позицији?
Милијаш: На дужност командира Полицијске станице Прњавор распоређен сам 05.08.2021. године. У досадашњој каријери био сам распоређен на послове и задатке у Полицијској станици за безбједност саобраћаја Бања Лука и Сектору Криминалистичке полиције, Полицијске управе Бања Лука. Обавезе свих команидра Полицијских станица, а самим тим и командира Полицијске станице Прњавор, прописане су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарсту унутрашњих послова Републике Српске. Укратко, ја као командир Полицијске станице руководим радом станице, организујем рад и старам се о благовременом, стручном и законитом извршавању послова и задатака свих служби Полицијске станице, вршим процјену безбједносне ситуације и самим тим сам и одговоран за стање безбједности на подручју Општине Прњавор.
Попадић: Имате ли довољно људских ресурса, возила и опреме да одговорите на свакодневне изазове?
Милијаш: Полицијској станици Прњавор тренутно недостаје одређен број полицијских службеника у односу на важећу систематизацију, али се тај број надокнађује на начин да се полазници Полицијске академије приликом заснивања радног односа, распоређују на послове и задатке према мјесту пребивалишта, тј. у Полицијској станици Прњавор. Што се тиче материјално техничке опремљености, она је на задовољавајућем нивоу. Оно што морам напоменути, јесте порука становницима општине Прњавор, да је ова Полицијска станица са расположивим снагама и материјално техничком опремљенушћу спремна одговорити на било који вид безбједносне проблематике и на све изазове који нас очекују.
Попадић: Како оцјењујете опште стање безбједности на подручју Општине Прњавор и која су најчешћа кривична дјела и ремећења јавног реда и мира са којима се сусрећете?
Милијаш: Стање безбједности на подручју општине Прњавор се може оцјенити као задовољавајуће. На то указују сви статистички показатељи, како у току 2021. године, тако и у мјесецу јануару и фебруару 2022. године. Највећи број евиденитаних Кривичних дијела је из области општег криминалитета, а то су прије свега имовинска кривична дијела „крађе“ и „тешке крађе“. Када су у питању нарушавања јавног реда и мира, свакако су најзаступљенији прекршаји из члана 12. Закона о јавном реду и миру (туча и физички напад) и члана 8. Закона о јавном реду и миру (вријеђање). Такође, желим да напоменем да је Полицијска станица Прњавор, у току 2021. године и досадашњем периоду 2022. године, евидентирала и три Кривична дијела Неовлаштене производње и промета опојних дрога (проналазак илегалног засада индијске конопље, лабораторије за узгој опојне дроге марихуне, итд.) за која су против починиоца Кривичних дјела поднесени одговарајући извјешатаји Окружном јавном тужилаштву Бања Лука.
Попадић: Да ли су сигурносне камере допринијеле смањењу броја КД-а?
Милијаш: Систем видео надзора је успостављен на свим безбједносно значајним локацијама, гдје су то техничке могућности дозвољавале. Искуства су позитивна из разлога што су постављене камере заначајно утицале на стање безбједности на подручју општине Прњавор у смислу безбједности грађана и њихове имовине, а томе у прилог говоре и статистички показатељи који нам доказују да је систем видео надзора значајно допринио смањењу броја евидентираних кривичних дјела, али исто тако у већем броју случајева допринио брзом и ефикасном откривању извршиоца кривичних дјела и прекршаја.
Попадић: Какво је стање у саобраћају и да ли су стационарни радари помогли у смањењу броја саобраћајних несрећа?
Милијаш: Када је у питању стање безбједности саобраћаја, може се закључити да је стање на задовољавајућем нивоу у току 2022. године. Разлог томе је свакако чињеница да није било евидентираниих саобраћајних незгода са смртно страдалим лицима, као нити саобраћајних незгода са тешким тјелесним повредама. Такође, репресија је значајно повећана у односу на исти период претходних година, по питању броја издатих прекршајних налога, броја искључених возача, броја искључених возила из саобраћаја, итд. Полицијска станица Прњавор није надлежна за инсталирање, постављање и одржавање стационарних радарских система, али узмемо ли у обзир да су стационарни радарски системи, на подручју општине Прњавор, почели са радом 14. фебруара ове године и тренутно стање безбједности саобраћаја, може се закључити да су исти допринијели смањењу броја саобраћајних незгода. Апелујемо на возаче да поштују постојеће саобраћајне прописе и да вожњу свог моторног возила прилагоде прописаним ограничењима брзине кретања и условима на путу.
Попадић: Да ли су наши суграђани регулисали питање оружаних листова и да ли је протекле године било случајева нелегалног посједовања оружја?
Милијаш: Становници оружане листове за оружје које посједују, замјењују у складу са одредбама и роковима који су прописани Законом о оружју и муницији. Уколико не поднесу захтјеве за замјену оружаних листова у прописаном року, запрећене су им новчане казне, као и заштитне мјере одузимања оружја. У току протекле године, укупно је било евидентирано девет прекршаја по Закону о јавном реду и миру и Закону о оружју и муницији и шест Кривичних дјела Недозвољене производње и промета оружја или експлозивних материја.
Попадић: МУП РС периодично организује разне акције које се односе на побољшање сигурности у саобраћају. Које су акције спроведене протекле године и да ли су биле успјешне?
Милијаш: У току 2021. године, на станичном подручју Полицијске станице Прњавор, укупно је реализовано 38 акција појачане контроле учесника у саобраћају са разноразним акцентима. Акције су планиране на основу сачињених анализа, на дионицима пута на којима су евидентиране саобраћајне незгоде са погинулим и тешко повређеним лицима. То су прије свега акције појачане контроле усмјерене на санкционисање возача који управљају возилом под дјеловањем алкохола, опојних дрога или других опојних средстава или лијекова на којима је означено да се не смију употребљавати прије или за вријеме вожње, као и акције појачане контроле непрописне брзине кретања возила помоћу ручних ласерских уређаја за мјерење брзине кретања возила.
Попадић: Каква је ситуација када је у питању учешће дјеце у саобраћају и да ли сматрате да би се у школи овој теми треба посветити већа пажња?
Милијаш: Полицијска станица Прњавор, поводом почетка школске године, почетка другог полугодишта и самим тим повећања присуства школске дјеце у саобраћају, појачаним ангажовањем полицијских службеника превентивно дјелује на све учеснике у саобраћају у циљу заштите ове категорије учесника. То се прије свега огледа у појачаном присуству полцијских службеника у непосредној близини школа, сагледавања стања у погледу прилазних комуникација до школе, обавјештавања надлежних институција и захтјевања од истих да се обезбједи проходност свих пјешачких површина, а на крају и самог евидентирања и санкционисања прекршаја непрописног паркирања у зонама школа, аутобуским стајалиштима, као и зонама пјешачких прелаза, као и свих других уочених прекршаја. Једна од заједничких активности са школама јесу и предавања на тему безбједног и правилног учествовања пјешака и бициклиста у саобраћају. Наведене активности се реализују од стране припадника Полицијске станице, уз претходни договор са директорима и педагозима, а то нам је доказ да се и од стране представника јавних школских установа посвећује значајна пажња у циљу спречавања нежељених последица по дјецу која учествују у саобраћају. Оно што желим да нагласим, јесте податак да у току 2021. године и досадашњем периоду 2022. године, није било евидентираних саобраћајних незгода у којима су учествовала дјеца на путу од школе до куће и обрнуто.
Попадић: Шта сте ви као командир препознали као највећи проблем из ваше области, када је у питању општина Прњавор?
Милијаш: С обзиром на тренутно стање безбједности и статистичке показатеље из свих области, тешко је идентификовати појединачне проблеме са аспекта нашег дјеловања. Наш задатак је да на сваки евентуални „проблем“ одговоримо благовремено и професионално и да превентивним дјеловањем спријечимо настанак истих. Оно што сам примјетио, а везано је и за послове и задатке које сам претходно обављао, је евидентан проблем непрописно паркираних возила на ужем градском подручју. Саобраћајна инфраструктура у нашој Општини, недовољан број паркинг мјеста и пораст броја регистрованих возила су свакако допринијели настанку овог проблема. Полицијска станица Прњавор, у домену својих належности, предузима низ активности на санкционисању учесника у собраћају који непрописно паркирају своја возила.
Попадић: Имате сарадњу са ватрогасном службом и хитном службом. Са ким још сарађујете и на који начин та сарадња функционише?
Милијаш: Поред поменуте сарадње са ватрогасном и хитном службом, Полицијска станица Прњавор сарађује са свим службама и институцијама на подручју општине Прњавор – Основним судом у Прњавору, представницима општинске власти, надлежним општинским одјељењима, Центром за социјални рад, ауто мото друштвом, итд. Без сарадње са локалном заједницом, није могуће испунити основну функцију полиције. Као примјер сарадње навест ћу вам чињеницу да данас на подручју општине Прњавор имамо изграђен модерни систем видео надзора, који је реализован кроз сарадњу Општине Прњавор и Министарства унутрашњих послова Републике Српске. Навест ћу примјер сарадње и са Центром за социјални рад, а у вези са свим пријављеним случајевима насиља у породици, рада са малољетним починиоцима прекршаја и кривичних дјела, сарадње са инспекцијским органима и комуналном полицијом у виду заједничког дјеловања и контроле рада угоститељских објеката. Основни циљ сарадње јесте свакако директно утицање на потенцијалне узроке негативних појава и она ће се наставити и у наредном периоду.
Попадић: Која би ваша порука била будућим полицајцима?
Милијаш: Као Командир Полицијске станице, будућим полицајцима, радним колегама и потенцијалним кандидатима за упис на Полицијску академију, могу да поручим да је полицијски посао одговоран, динамичан, разноврстан, хуман, а са друге стране занимљив и изазован. Да представља изазов за сваког младог човјека, да испита границе своје способности, да му се пружа могућност да обезбједи свим грађанима сигурност у времену када владају бројни безбједносни изазови, да служе земљи у којој су рођени. Уз сигурно запослење, мислим да су то довољни мотиви за сваког будућег полицајца да се опредјели за ову врсту посла.

/prnjavorlive.info/

PODIJELI