НАРЕДНЕ ДВИЈЕ ГОДИНЕ ПРОВОЂЕЊЕ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА

0
284
Општина Прњавор ће у наредне двије године проводити родно одговорно буџетирање на локалном нивоу уз подршку Агенције УН за родну равноправност и оснажење жена /UN Women/ у анализирању одређених програма и буџета, развијању специфичних родних мјера и индикатора.
Начелник општине Дарко Томаш присуствовао је церемонији потписивањa меморандума о разумијевању, одржаној у Сарајеву.
Овај регионални пројекат који преко UN Women финасира Шведска подразумијева сарадњу у остваривању напретка у испуњавању обавеза у погледу родне равноправности у складу са домаћим законима и политикама, међународним обавезама БиХ укључујући Конвенцију о елиминацији свих облика дискриминације жена, Конвенцију Савјета Европе о спречавању и сузбијању насиља над женама и циљеве одрживог развоја.

Све активности проводиће се у складу са Европском повељом о равноправности жена и мушкараца у локалном животу, као и захтјевима европских интеграција.

Промовисаће се родно одговорно управљање јавним пословима и ресурсима и одговорност која из њих произилази.
У овај пројекат укључено је 12 општина и градова из цијеле БиХ. M.P.
PODIJELI