На факултетима ове године мање мјеста на буџету

0
1756

Јавни конкурс за упис студената прве године студија првог циклуса академске 2016/2017. године трајаће од данас па до 17. јуна и то за 6.595 студената, или 158 мање у односу на годину раније.

Мањи број студената ове године биће уписан на готово свим јавним факултетима, осим на студијским програмима Математика и информатика и Физика у Бањалуци и Источном Сарајеву, гдје је предвиђена стипендија за све студенте током школовања уколико не обнављају годину студија.

Истовремено, на другим студијским програмима смањен је број студената који се школују из буџета Републике Српске и то у Бањалуци на Академији умјетности, Економском и Правном факултету, Пољопривредном и Природно- математичком факултету, Технолошком факултету и Факултету физичког васпитања и спорта.

Затим, на Академији ликовних умјетности у Источном Сарајеву, Економском факултету у Брчком и Палама, Правном факултету, Педагошком факултету, Факултету физичког васпитања и спорта, Факултету за производњу и менаџмент Требиње и Филозофском факултету.

Из Министарства кажу да је приликом умањивања броја студената у категорији “буџет” истовремено повећаван број студената у категорији “суфинансирање”, како би укупан предложени број студената остао исти на одређеном студијском програму.

“Један од разлога за доношење оваквог рјешења су потребе тржишта рада, те велики број незапослених лица која су стекла звања из области којој припадају студијски програми који се изводе на овим високошколским установама. Имали смо у виду и уписани број студената у прву годину студија у академској 2015/16. години и водили рачуна да не угрозимо наставни процес”, речено је у Министарству просвјете и културе Републике Српске.

На факултетима у приватном власништву у Српско биће уписано 20 одсто мање студената, потврђено нам је у Влади, а утврђивање уписних квота из свих области образовања које изводе приватне високошколске установе, утврђено је закључком Владе Републике Српске, на основу приједлога које су доставиле ове образовне установе.

Током 2015. највише изгледа за проналажење посла су имала лица која су ВСС стекла на студијским програмима Инжењерство, технологија и грађевинарство и Образовање, те су у годишњем периоду запослени у вишем проценту од 12 и 28 одсто, док су у групи укупно незапослених лица са ВСС заступљени у мањем проценту од 10 и 18 одсто.

“Ситуација је обрнута са друштвеним наукама, гдје у броју укупно запослених током 2015. ова лица учествују са 41 одсто, док у броју укупно незапослених лица учествују са 53 одсто”, подаци су Завода за запошљавање и Владе Српске.

PODIJELI