ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ГОДИШЊЕМ АЖУРИРАЊУ ПОДАТАКА О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШНОГ ПОСЈЕДА

0
967
Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општинске управе општине Прњавор обавјештава регистроване пољопривредне произвођаче (физичка и правна лица) са подручја општине Прњавор, да су у складу са Уредбом о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава (“Службени гласник Републике Српске”, број: 30/13, 65/13, 20/14 и 57/16), у обавези сваке године у периоду од 01. јануара до 15. маја извршити редовно годишње ажурирање података о начину кориштења земљишног посједа (врстама усјева/засада на земљишним парцелама у текућој години) као и о врсти и бројном стању сточном фонда.

Ажурирање података се врши у Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) у Прњавору, а исто је неопходно извршити због остваривања права на новчане подстицаје од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске као и других права по основу регистрације до краја текуће године.

За све додатне информације пољопривредни произвођачи могу се обратити у канцеларије Одјељења или путем контакт телефона 051/660-860.

PODIJELI