Месна индустрија „ТРИВАС“ -ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ  ЗА ЗДРАВИЈУ БУДУЋНОСТ

0
621

Месна индустрија „МИ ТРИВАС“ д.о.о. је крајем  2014. године, одлуком руководства, ушла у израду пројекта везаног за унапређење енергетске ефикасности, односно изградњу и инсталирање соларног система за производњу енергије кроз малу фотонапонску електрану снаге 50кWп.

Основни циљ имплементације и реализације овог пројекта, односно, изградње мале соларне електране је био ефиксније кориштење енергије, односно кориштење енергије из обновљивих извора у циљу заштите животне средине. Поред тога, још један од битних циљева је био и смањење трошкова производње и повећање конкурентности  предузећа на тржиштима на којима послује. Реализација пројекта, израда пројектне документације, прибављање свих потребних дозвола за изградњу и инсталацију, набавка опреме и изградња  је трајала од септембра 2014.године до маја 2015. године. Замјеник директора Триваса , Јелена Васић, истакла је да је укупна вриједност пројекта за ове капацитете износила око 180.000 конвертибилних марака.  Пројекат је у највећој мјери финансиран средствима обезбијеђеним из текућег пословања предузећа  МИ ТРИВАС д.о.о., а дијелом од око 17 одсто средстава  је суфинансирано и кроз развојни фонд пројекта ЦРЕДО Крајина који је имплементирала Развојна агенција ЕДА из Бањалуке.

„Примарни извор енергије коју користимо је сунчева енергија.  Од јуна 2016.године, од када нам је сертификатом одобрена производња електричне енергије из обновљивих извора, произвели смо и испоручили у мрежу  85.535 МWх. Трошкове електричне енергије смо у просјеку смањили за 15% на годишњем нивоу.Смањење трошкова енергије коју користимо је директно утицало и на смањење цијене трошкова производње, што је имало директан утицај на смањење цијене коштања производа, а  што је опет као један веома позитиван ефекат  имало и већу прихватљивост наших производа код купаца, казала је Васић. Она је истакла да се тиме повећала конкурентност на тржишту, а у кратком временском периоду повећана је и производња и чиме су се стекли услови за проширење и производних капацитета.

„Реализација овог пројекта ја заиста имала за резултат читав низ позитивних ефеката. Наши планови су да у блиској будућности уђемо у израду пројекта за изградњу додатних капацитета за производњу ел. Енергије“ казала је Васић. Из Триваса поручују да овим пројектима желе да у још већој мјери унаприједе енергетску ефикасност у предузећу, кориштењем обновљивих извора енергије и тиме позитивно дјелују на животну средину и окружење, што је на неки начин и обавеза свих нас.  МАРИЈАН ПОПАДИЋ / prnjavorlive.info

PODIJELI