Позив грађанима и организацијама да доставе иницијативу за назив нових улица

0
1862

На основу члана 6. став 2. Одлуке о одређивању и обиљежавању имена
насеља, улица, тргова и паркова и означавању зграда бројевима („Службени гласник
општине Прњавор“, број 28/14), Одјељење за стамбенокомуналне
послове и инвестиције
позива грађане и организације да доставе иницијативу са образложењем приједлога за назив
нових улица у насељеним мјестима Прњавор, Коњуховци и Околица, и то:
Насељено мјесто Прњавор
1. Улица у насељу „Исток“, означена као к.ч. 1041/5, дио к.ч. 1041/24 и дио к.ч. 1038/27,
у дужини од око 135 m, између Руске и Солунске улице.
2. Улица у насељу „Југ I“, која представља огранак улице Мирка Бијелића, на
земљишним парцелама означеним као к.ч. 1734/1 и к.ч. 1851/5, у дужини од око 360
m.
3. Улица која представља огранак улице Савка Јењића, означена као к.ч. 1301/4, к.ч.
1309/13, дио к.ч. 1309/7, дио к.ч. 1312/5 дио к.ч. 1312/1, дио к.ч. 1314/6, дио к.ч.
1314/5 и дио к.ч. 1314/4, у дужини од око 110 m.
Насељено мјесто Коњуховци
4. Улица која почиње од Магистралног пута М16.1 Клашнице Прњавор Дервента,
трећа улица са десне стране према Бањој Луци од раскрснице у Јошику, означена као
к.ч. 654, 657/2, 656/6, 658/1, 660/14, 662,22 и дио к.ч. 652/5, у дужини од око 450 m.
5. Улица која почиње од Магистралног пута М16.1 Клашнице Прњавор Дервента,
четврта улица са десне стране према Бањој Луци од раскрснице у Јошику, означена
као к.ч. 662/2, 662/3 и 662/14, у дужини од око 250 m.
Насељено мјесто Околица
6. Улица у Омладинском насељу, од Бањалучке улице према Горњој Мравици,
означена као к.ч. 931/1, 931/2, 931/3, 339/2, 348/1, 342/1 и 345/1, у дужини од око 970
m.
Обавјештавамо грађане да своје приједлоге о додјели назива предметним улицама у
форми иницијативе са образложењем могу доставити Одјељењу за стамбенокомуналне
послове и инвестиције најкасније до 10.07. те да до дана предаје приједлога могу
извршити увид у графички прилог и списак позиција нових улица, као и списак
постојећих улица у оквиру града, у Одјељењу за просторно уређење Општинске управе
општине Прњавор, канцеларија број 4, у времену од 7 до 15 часова.
Улици се може предложити име које има географска, етнографска, нумеричка и
друга прикладна обиљежја, као и име умрле заслужне личности, те се не могу
предлагати називи улица који су већ утврђени.
Уколико се предлаже име умрле заслужне личности, поред иницијативе потребно је
доставити и сагласност чланова уже породице те личности и сагласност МЗ којој
припада улица за коју се подноси иницијатива./Opština Prnjavor/.

PODIJELI