ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЈЕЛУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА

0
388

На основу члана 34. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор (Службени гласник општине Прњавор број: 21/17, 23/17 и 32/17) предсједник Скупштине општине Прњавор обавјештава јавност, да се у поводу обиљежавања 24. марта, Дана општине Прњавор могу у прописаној процедури поднијети иницијативе за додјелу општинских награда и признања која су установљена Одлуком о установљавању и додјели општинских признања и награда („Службени гласник општине Прњавор“, број: 40/13 и 17/14).

Иницијативе се подносе у писаној форми путем шалтер сале или поштом на адресу: Скупштина општине Прњавор, Улица Светог Саве број 10, до 25. фебруара 2023. године.

Иницијатива за додјелу општинских награда и признања мора да садржи: податке о кандидату, врсту признања, образложење иницијативе са аспекта оправданости и разлозима за додјелу у складу са прописаним критеријумима, као и записник са сједнице овјерен од стране овлаштеног лица уколико је иницијатива упућена од стране органа установе, предузећа или удружења.

Инцијативе за додјелу општинских награда и признања могу поднијети начелник општине, одборници у Скупштини општине, органи мјесних заједница, предузећа и установе, удружења грађана и друге организације, групе грађана и појединци.

Иницијативе поднесене након прописаног рока неће бити узете у разматрање.

PODIJELI