Јавни увид Нацртa Стратегије управљања отпадом за период од 2017-2026. године

0
1550

Oдјељење за просторно уређење Општинске управе Прњавор обавјештава грађане и стручну јавност са подручја општине Прњавор да се Нацрт Стратегије управљања отпадом за период од 2017-2026. године, ставља на јавни увид. Јавни увид се може извршити у просторијама Одјељења за просторно уређење општине Прњавор, улица Карађорђева број 2, канцеларија број 4, сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова до 30.03.2017. године.

Приједлоге, примједбе и сугестије на Нацрт стратегије могу се уписати у књигу примједби и сугестија која се такође налази у Одјељењу за просторно уређење.

Електронска форма документа доступна је на интернет страници Народне скупштине Републике Српске и Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске: http://www.narodnaskupstinars.net, http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/PAO/Pages/Javne_rasprave.aspx

Све информације заинтересовани грађани могу добити у Одјељењу за просторно уређење или на број телефона 051/663-740, локал 227 и 051/663-162.

 

PODIJELI