Besplatni udžbenici za prva dva razreda i učenike iz višečlanih porodica

0
463

Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola za školsku 2020/2021. godinu, te zadužila resorno ministarstvo da obezbijedi udžbenike za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola, kao i za đake koji su treće i svako naredno dijete iz porodica sa troje i više djece, a učenici su od trećeg do devetog razreda.

Budžetom za ovu godinu planirana su sredstva za nabavku udžbenika, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Prema trenutnim podacima, za školsku 2020/2021. godinu trebalo bi obezbijediti udžbenike za oko 9.400 učenika prvog i oko 9.450 drugog razreda osnovnih škola, dok je ukupno 10.275 učenika koji su treće ili naredno dijete po redu rođenja iz porodica sa troje i više djece.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta će, takođe, i za školsku 2020/2021. godinu obezbijediti udžbenike za odlične učenike iz porodica sa četvoro i više djece, i to za djecu od trećeg do devetog razreda.

Vlada Srpske usvojila je i informaciju o pripremi projekta “Kamp rehabilitacije za djecu sa specifičnim oboljenjima – 2020”, te zadužila Јavni fond za dječiju zaštitu da aktivnosti u vezi sa realizacijom projekta sprovede u skladu sa zakonskim propisima i predviđenom dinamikom.

Novi projekat podrške za djecu sa hroničnim oboljenjima u Republici Srpskoj zasnovan je na interdisciplinarnom pristupu i tretmanu djeteta i porodičnog sistema uopšte kroz “Kamp rehabilitacije za djecu sa specifičnim oboljenjima – 2020”.

Ciljevi ovog projekta su smanjiti učestalost broja hospitalizacija, dužinu boravaka u bolnici, upotrebu lijekova i produžiti mirne periode bez pogoršanja simptoma, pedagoški rad sa djecom i porodicama, psiho-socijalno osnaživanje djece i roditelja kroz edukaciju i kontakte sa djecom sa istim i sličnim zdravstvenim problemima i njihovim roditeljima, fizičko-rekreativne aktivnosti, zdravi stilovi života, regionalno povezivanje roditelja i djece sa hroničnim oboljenjima.

Ciljevi projekta su usmjerani ka stvaranju bar djelimično približnih uslova za zadovoljavanje razvojnih potreba djece, čiji je razvoj osujećen nepovoljnim socijalnim, porodičnim, materijalnim ili zdravstvenim prilikama.

Realizacijom projektnih ciljeva se pruža direktna podrška razvojnim potrebama djece, ali i njihovim porodicama u ostvarivanju osujećene socijalizatorske, zaštitne, ekonomske, a ne rijetko i vaspitne funkcije porodice.

Osim toga, ovaj projekat će senzibilizovati društvo u cjelini za potrebe i probleme djece najosjetljivijih kategorija.

U toku ove godine planirano je da kroz rehabilitacijski kamp prođe ukupno do 300 djece sa specifičnim oboljenjima i roditelja uz prateće osoblje i podršku porodice.

Maksimalno planirani broj lica koji će biti obuhvaćen projektom, uključujući i stručno osoblje je 370.

Vlada je usvojila i informaciju o projektu “Socijalizacija djece Republike Srpske – 2020”, te donijela zaključak kojim se otkazuje realizacija ovog projekta u ovoj godini zbog pandemije virusa korona.

Zadužen je Јavni fond za dječiju zaštitu da već nastale ugovorne obaveze kroz aneks ugovora preusmjeri na realizaciju ovog projekta u 2021. godini, a u skladu sa postojećim okvirnim sporazumima.

Јavni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske već 18 godina realizuje ovaj projekat, a tokom svih tih godina u projektu je učestvovalo više od 32.000 lica, odnosno djece dvanaest najosjetljivijih kategorija i odraslih lica.

Projektom su obuhvaćena djeca na području Republike Srpske, čije je odrastanje osujećeno nepovoljnim porodičnim, socijalnim i materijalnim uslovima, zdravstvenim i razvojnim problemima.

Oni zajedno sa talentovanom djecom i istaknutim sportistima, na inkluzivnom principu, provode deset /ili osam/ dana u odmaralištu na moru.

Uzrasna dob djece je od šest do 15 godina, za lica sa smetnjama u razvoju do 17 godina.

/Srna/

PODIJELI