BiH očekuje nes­ta­bil­no vrijeme

0
336

Da­nas se u BiH očeku­je umje­re­no ili pre­težno oblačno vri­je­me.

U po­slije­po­dne­vnim časo­vi­ma u većem di­je­lu ze­mlje mo­guća je ki­ša.

Vje­tar slab do umje­ren sje­ve­ro­is­točni, kra­jam da­na u skre­ta­nju na ju­go­za­pa­dni.

Ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra od 14 do 20, na ju­gu do 24, a dne­vna od 27 do 33, na ju­gu do 36 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

PODIJELI