Briselu dosta praznih obećanja

0
425
Postojanje sukoba interesa na nivou BiH trenutno niko ne provjerava jer ne radi ni komisija, a i zakon ima brojne manjkavosti, što otvara dosta prostora za malverzacije i zloupotrebe, zbog čega je i zvanični Brisel zatražio od domaćih vlasti da na to pitanje bude što prije stavljena tačka.

Osim toga, zbog nedorečenosti zakona u proceduri su se našli određeni prijedlozi, ali nijedan nije priveden kraju.

O potrebi uvođenja reda u ovu oblast posljednji put je u Parlamentu BiH razgovarano u januaru u Predstavničkom domu, kada je na dnevnom redu  bio prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH, na prijedlog poslanika Saše Magazinovića, Damira Arnauta i Jasmina Emrića.

Emrić, koji je u prethodnom sazivu bio na čelu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, tada je pozdravio činjenicu da se konačno na dnevnom redu našao prijedlog, ali i izrazio nezadovoljstvo što duže od dvije godine traje taj postupak. Upozorio je da je na nivou BiH, ali i FBiH institut sukoba interesa samo mrtvo slovo na papiru. Tada nakon poslaničke rasprave, ipak, nije razmatran ponuđeni zakon, već je usvojen zaključak na prijedlog Nikole Lovrinovića iz HDZ-a BiH kojim je od Savjeta ministara BiH zatraženo da u roku do 90 dana dostavi Predstavničkom domu prijedlog zakona o sukobu interesa te da u obzir budu uzeti prijedlozi poslanika kao i ranija mišljenja, između ostalog i Centralne izborne komisije BiH.

Sa Emrićem nismo uspjeli da stupimo u kontakt, dok je Magazinović rekao da, prema informacijama kojima raspolaže, u Parlament BiH još nije stigao prijedlog zakona iz Savjeta ministara.

– Protivljenje postojanju ovog instituta je neprihvatljivo. To mora biti riješeno – istakao je Magazinović za “Glas Srpske”.

Institut sprečavanja sukoba interesa jedan je u nizu ključnih prioriteta koje je zvanični Brisel stavio kao uslov za napredovanje BiH na putu ka EU. To je apostrofirano i na posljednjem sastanku sa članovima Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamenta BiH, održanom u utorak. Član te komisije Lazar Prodanović (SNSD), koji je bio član komisija koje su utvrđivale postojanje sukoba interesa funkcionera, istakao je za “Glas Srpske” da je obaveza BiH da bude usvojen zakon o sukobu interesa te da bude uspostavljeno nezavisno tijelo kako parlamentarci ne bi odlučivali o sopstvenoj poziciji.

– Ovakvo stanje je veoma loše i za razvoj demokratije i vladavinu prava u BiH. Potreban je zakon koji bi jasno definisao šta je sukob interesa i koje je obavljanje funkcija nespojivo. Velika je mogućnost političke korupcije i raznih zloupotreba – rekao je Prodanović i potvrdio da nova komisija nije imenovana nakon izbora 2018. godine.

U Savjetu ministara BiH nismo uspjeli da dobijemo informaciju da li su i šta radili kada je u pitanju novi zakon.

Borba protiv korupcije

Prodanović je istakao da nije ni popunjena Agencija za borbu protiv korupcije BiH jer nedostaje jedan član u rukovodstvu.

Nadležna komisija Parlamenta BiH u julu 2018. godine utvrdila je rang-listu kandidata za funkciju zamjenika direktora ove agencije i podnijela izvještaj poslanicima i delegatima oba doma Parlamenta, ali izvještaj još nije usvojen. Dom naroda BiH odbacio ga je na posljednjoj sjednici, održanoj 25. juna ove godine.

/Glas Srpske/

PODIJELI