“DIS EUROSTANDARD” d.o.o.: Raspisuje konkurs za 29 radnika

0
1549

 

Poslodavac “DIS EUROSTANDARD” d.o.o. Prnjavor raspisuje oglas za zapošljavanje radnika:

1.Diplomirani mašinski inžinjer – 2 izvršioca
2.Mašinski tehničar – 2 izvršioca
3.Rukovaoc viljuškarom – 3 izvršioca
4.Zavarivač mig-mig, tig postupak -3 izvršioca
5.Lakirer-pogon površinske zaštite -5 izvšioca
6.Strugar – 2 izvršioca
7.Glodač – 1 izvršilac
8.Bravar – 6 izvršioca
9.Montaža i pakovanje – 5 izvršioca

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa budući radnici moraju da ispunjavaju i posebne uslove i to:

Pod 1.-završen mašinski fakultet, sa radnim iskustvom u trajanju od 3 mjeseca u oblasti metalne industrije, poznavanje rada Solid Word i autoCAD,

Pod2.-završena srednja škola mašinskog smjera, sa radnim iskustvom od 3 mjeseca na poslovima planiranja proizvodnje,

Pod 3.-da posjeduje certifikat za rukovaoca građevinskih mašina, sa radnim iskustvom u trajanju od 3 mjeseca na poslovima viljuškariste,

Pod 4.-završena škola KV radnika metalske struke, sa radnim iskustvom u trajanju od 3 mjeseca na poslovima zavarivača,

Pod 5, 6, 7, 8.-završena škola za KV radnika, sa iskustvom od 3 mjeseca na istim ili sličnim poslovima.

Na radna mjesta lakirera, montaža i pakovanje mogu se prijaviti i žene.

Prijave se dostavljaju lično svakim danom od 14h – 16h ili putem pošte na adresu: “DIS Eurostandard” d.o.o., ulica: Magistralni put bb, Prnjavor.

Konkurs je otvoren od 22.09.2017. do 29.09.2017.
Uz prijavu dostaviti kratku biografiju, kopiju lične karte, diplome i radne knjižice.

Molimo da se na konkurs javljaju samo kandidati koji ispunjavaju gore navedene uslove.

Direktor
Tanja Starčević

PODIJELI