Golić: Produžava se rok za otkup državnih stanova

0
551

Prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o privatizaciji državnih stanova, koji se u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvoja po hitnom postupku, produžava se rok za zaključenje ugovora o otkupu ovih stanova sa 30. juna ove godine na 30. jun 2025. godine, rekla je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Srebrenka Golić.

Obrazlažući u parlamentu Srpske ovaj prijedlog zakona, Golićeva je podsjetila da je privatizacija državnih stanova počela još 2000. godine.

“Prema podacima Investiciono-razvojne banke /IRB/ Srpske, koja upravlja Fondom stanovanja, do kraja maja ove godine zaključeno je ukupno 64.075 ugovora o otkupu državnih stanova. Od tog broja, proces otkupa je završen kod 60.558 ugovora koji su potpuno otplaćeni”, rekla je Golićeva.

Ona je navela da za 3.517 ugovora, kod kojih je dogovorena otplata u mjesečnim ratama, proces još traje.

Golićeva je rekla da je od početka otkupa ovih stanova na račune Fonda stanovanja gotovinski uplaćeno više od 140 miliona KM, a kroz staru deviznu štednju više od 70 miliona KM.

Ona je navela da se pod upravom Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije nalazi još 280 stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo, 685 stanova izgrađenih sredstvima Vlade i 186 stanova izgrađenih donatorskim sredstvima koje u narednom periodu treba privesti krajnjoj namjeni.

U obrazloženju ovog akta navedeno je da će se najveći dio državnih stanova dati u otkup, ukoliko se rok produži.

Ovaj prijedlog izmjena zakona razmotren je u parlamentu Srpske, a obrađivač ovog akta je, između ostalog, naveo da će imati pozitivan uticaj jer se stvaraju uslovi da posebno ranjive kategorije lica – izbjeglice, raseljena lica, boračke kategorije po osnovu ovog statusa, koje će kroz postupak otkupa dodijeljenih stanova steći pravo svojine na stanovima i riješiti svoje stambeno pitanje čime se poboljšava i njihov socijalni položaj.

/Srna/

PODIJELI