JAVNI POZIV ZA DODJELU SUBVENCIJA NA KOMUNALNU TAKSU ZA ISTICANJE POSLOVNOG IMENA

0
721

Pozivaju se privredna društva i samostalni preduzetnici registrovani na području opštine Prnjavor, da podnesu prijave  za dodjelu subvencija na komunalnu taksu za isticanje poslovnog imena.

Prijave za dodjelu subvencija podnose se putem pošte na adresu: Opština Prnjavor, Karađorđeva broj 2, 78430 Prnjavor, ili se neposredno predaju u „Šalter sali.“

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu subvencija na komunalnu taksu za isticanje poslovnog imena, objavljen je 19.06.2020. godine, i ostaje otvoren zaključno sa 31.08.2020. godine. Naknadne i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Javni poziv sa informacijama o uslovima za ostvarivanje prava za dodjelu subvencija  objavljen je na oglasnim tablama Opštinske uprave opštine Prnjavor. Javni poziv i prijavni obrazac se mogu preuzeti i ovdje: Javni pozivPrijavni obrazac.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 232.

/Opština Prnjavor/

PODIJELI