Kasipović: Za narod Srpske prijedlog izmjene Krivičnog zakona “krupan problem”

0
768

Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović ocijenio je da član 9 u prijedlogu izmjena Krivičnog zakona BiH ne može biti postavljen na način kako je to učinjeno, jer je, prije svega, riječ o genocidu i inkriminaciji tog djela, što predstavlja krupan problem za narod Republike Srpske.

“Mi u BiH nemamo konsenzus i atmosferu u kojoj možemo govoriti o tako krupnim stvarima. Genocid je prestrašno pitanje koje, između ostalog, podrazumijeva i presude međunarodnih institucije i sudova, kao i stigmu naroda, a ne pojedinaca”, rekao je Kasipović za Alternativnu televiziju.

On je istakao da nije od onih koji bi na bilo koji način dovodili u pitanje ili osporavali tragične događaje u Srebrenici, ali da ne smatra da je ovo što se predlaže u izmjenama Krivičnog zakona BiH pravo rješenje već da otvara improvizaciju i direktno vodi u verbalni delikt.

Kasipović je naveo da je u više navrata, kao resorni ministar, dostavio konkretne smjernice predstavnicima iz Republike Srpske u Savjetu ministara BiH kako bi mogli da se odrede prema izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH.

On je naveo da Krivični zakon ima ozbiljne poteškoće, te da bi volio da u parlamentu BiH doživi ozbiljnije promjene, jer ovo rješenje nije dobro ni za koga.

“Ako Savjet ministara ima dobre namjere, slijedeći ono šta su govorili ministri iz Republike Srpske, ovaj prijedlog zakona treba pustiti bez 9. člana, jer još nismo zreli da razumijemo da ne možemo da razmatramo pitanje koje je u njemu”, rekao je Kasipović.

On je naglasio da se ukupna nesreća mora gledati na način da se ne doživi nova, te da niko nema pravo na ekskluzivnu bol.

Kasipović je ocijenio dobrim Krivični zakonik Republike Srpske, koji je usvojen na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske uz veliki broj amandmana i vlasti i opozicije, koji su ukazali na uzlet parlamentarizma u Republici Srpskoj.

Prema njegovim riječima, novim zakonikom riješena su krupna pitanja, kao što je privredni kriminalitet, pranje novca, te pitanja terorizma, finansiranje terorizma, sankcija u toj oblasti, pa i oduzimanja opreme koja je služila toj namjeni.

“Ono što smatram najvažnijim, a što nismo imali u dosadšnjem zakonodavstvu, je pitanje polnog nasilja nad djecom, koje ćemo riješiti uspostavljanjem registra pedofila”, istakao je Kasipović.

On je naveo da je potuno uvjeren da je napravljena dobra stvar i pooštrene kazne, kao i da će stupanjem na snagu ovog zakonika kaznena politika u Srpskoj biti potpuno drugačija.

Kada je riječ o zastari krivičnih djela, Kasipović je naveo da su ostavljeni veoma široki rokovi zastare, te da novom konfiguracijom krivičnog zakona niko nije pošteđen u toj oblasti.

Kasipović je ocijenio da su u okviru tog zakonika izraženi mehanizmi za zaštitu ljudi koji prijavljuju korupciju, kao i da niko ne može biti kriv, imati teškoće ili posljedice što je spreman da se izloži riziku i prijavi korupciju.

Za strukturalni dijalog Kasipović je rekao da je u blokadi, jer je ključni problem što ne postoji definisan stav Ministarstva pravde u Savjetu ministara BiH, ali smatra da ga ne treba napuštati jer postoji dosta energije da Republika Srpska izdejstvuje svoj stav.

“Mi smo uradili sve što je trebalo, ali na to niko ne odgovara, jer dobrim dijelom BiH odgovara sadašnje stanje”, zaključio je Kasipović.

(Srna)

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here