Mirjanić u posjeti opštini Prnjavor- Sa Tomašem o pitanju državnog zemljišta, ergele i vodoprivrede

0
1472

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić, danas je u razgovoru sa načelnikom opštine Prnjavor, Darkom Tomašem, razgovarao o pitanjima koja se tiču državnog zemljišta, revitalizacije ergele, kao i o pitanjima uređenja korita rijeka i jezera Drenova.

Mirjanić je napomenuo da je najvećim dijelom na sastanku razgovarano o pitanju državnog zemljišta, tačnije kako definisati ovo pitanje da se sve raspoložive površine uključe u proizvodni proces.
“Na području Prnjavora se raspolaže sa 3.000 hektara državnog zemljišta, od čega je oko 650 hektara već angažovano kroz koncesiju, 240 hektara angažovano je za potrebe ergele za proizvodnjustočne hrane, dok je ostatak jojš uvijek pod sudskim sporom i to je zemljište bivšeg preduzeća “Ratar” kazao je Mirjanić. Dodao je da imajući u vidu da je sudska presuda vezana za ovo zemljište privedena kraju, stvoreni su uslovi da ministarstvo zajedno sa lokalnom upravom, Pravobranilaštvom, i Geodetskom upravom, napravi prohodnost u tom smislu da se zemljište od 2.040 hektara angažuje za potrebe proizvođača sa područja Prnjavora, bilo da se da u zakup, ili jednom broju kompanija.
U tom smislu već u četvrtak biće održan sastanak na kome će se obezbijediti realizacija ovog zaključka, dodao je Mirjanić.
Pitanje ergele i njene revitalizacije takođe je bila tema današnjeg sastanka, za koju je resorni ministar rekao da se moraju utvrditi koraci po kojima će se ići u njeno oživljavanje.
“Prvo se mora obezbijediti proizvodnja stočne hrane na pomenutih 240 hektara, sredstva od granta u iznosu od 300.000 KM moraju se usmjeriti za plate, lijekove za životinje i hranu za konje, a dio imovine koje Ergela ne koristi proda i ta sredstva da se usmjere na sanaciju drugih objekata, neophodnih za egzistiranje Ergele, a dogovoreno je i da s epronađe način da s eobezbijedi još 100.000 KM sredstava koja će biti usmereni za ograđivanje prostora i drugih sadržaja” kazao je Mirjanić.
Razvijanje sadržaja koji već postoje u razvijenim ergelama takođe će biti jedan od prioriteta u narednom periodu, čime bi se obezbijedio i dio finansijskih sredstava za samoodrživost ergele. Mirjanić je istakao da će samo postignuti rezultati rada novo rukovodstvo Ergele ostaviti ove kadrove na njihovim pozicijama.
Kada je riječ o vodoprivredi na sastanku je razgovarano o sanaciji korita rijeka Ukrina, Vijaka i Lišnja, te jezera Drenova.

“Osim do sada uloženih oko 400.000 KM za sanaciju hidromelioracionih tačaka na području opštine, izazvanih poplavama, u toku je projektovanje, a nadam se i u toku ove godine početak izvođenja dva projekta. Jedan je uređenja korita Ukrine i Vijake u šta će biti uloženo oko milion KM, i drugi projekat vrijedan oko 1,3 miliona KM na uređenju i čišćenju jezara Drenova”, najavio je Mirjanić.

On je naveo da je razgovarano i o problemima koje izazivaju vodotokovi u dijelu gdje se izvode radovi na izgradnji auto-puta.

“Sljedeće sedmice jedna ekipa stručnjaka biće angažovana da procijeni situaciju na terenu i da mišljenje kako riješiti probleme koji se u tom dijelu javljaju”, rekao je Mirjanić.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš kaže da bi projekat sanacije korita rijeka Lišnje i Ukrine trebalo da bude završen do polovine maja, nakon čega će se ući i u realizaciju.

Tomaš je istakao da je lokalna zajednica spremna da cjelokupan prihod od vodnih naknada od oko 130.000 KM uloži u sanaciju korita rijeke Lišnje, ali i da u konačnom rješavanju ovog problema očekuje pomoć “Auto-puteva”, u dijelu koji se nalazi u zoni gradnje auto-puta.

“Uvjeren sam da će veći dio radova na ovom projektu biti izveden u ovoj godini. Projekat sanacije jezera Drenova trebalo bi da bude gotov do kraja avgusta, nakon čega će uslijediti izbor izvođača radova i realizacija projekta”, rekao je Tomaš.

On je istakao da će prioritet u narednom periodu biti uklanjanje svih objekata ergele “Vučijak” koji ne služe namjeni i iznalaženje sredstava za sanaciju objekata ergele koji su u funkciji.

Tomaš kaže da je sa ministrom Mirjanićem razgovarano i o konkretnim problemima sa kojima se suočavaju poljoprivrednici sa područja ove opštine.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić danas je posjetio i prvu mini siranu u Donjim Palačkovcima, kao i poljoprivredna domaćinstva Dragana i Dejana Popovića u Donjim Palačkovcima.

/prnjavorlive.info/
PODIJELI