Mještani sela Skakavaci organizovali akciju čišćenja

0
355

Аkcija prikupljanja smeća u toku. Od Doma do Jelovca nakupljeno preko deset punih vreća. Mala pauza, pa nastavljamo ka crkvi.


Skakavci- Скакавци

PODIJELI