Oпштина Прњавор приступила изради нацрта Локалног еколошког акционог плана за општину Прњавор за период од 2015. до 2020. године.

0
1744

Обавјештавамо грађане и стручну јавност са подручја општине Прњавор, да је Oпштина Прњавор приступила изради нацрта Локалног еколошког акционог плана за општину Прњавор за период од 2015. до 2020. године. Примједбе, приједлоге и сугестије заинтересована лица могу доставити у писменој форми, лично или поштом на адресу Одјељења за просторно уређење, Караџорџева број 2 , сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова до 15.10.2015. године.

Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) општине Прњавор је један од стратешких докумената, који ће заједно са другим сличним документима усмјеравати будући развој наше општине и допринијети унапређењу услова живота у локалној заједници. Документ обухвата постојеће стање животне средине, као и планирање за очување и унапређење исте, уз поштовање развојних и економских потреба становника.

За све додатне информације заинтересована лица могу се обратити на број телефона 051/660-845 и 051/663-162. /prnjavorlive.info/ Radio Prnjavor

PODIJELI