OBAVJEŠTENJE O PRIVREMENOJ OBUSTAVI SAOBRAĆAJA

0
787

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije obavještava građane da se privremeno obustavlja saobraćaj na lokalnom putu Potočani (Kojin Han) – Crkvena – Kokori – Brezičani – granica opštine Čelinac, dionica od raskrsnice sa lokalnim putem Crkvena – Marinka – kuća Sandić Čede do lokalnog puta Crkvena – Šajinovići u dužini od 300 m.
Privremena obustava saobraćaja na navedenoj putnoj relaciji važi od 23.09.2015. do okončanja radova na sanaciji klizišta. Za vrijeme trajanja privremene obustave saobraćaja koristiti alternativne putne pravce.

PODIJELI