Oglas za prijem radnika: ”DiS EUROSTANDARD” d.o.o Prnjavor

0
2245

Preduzeću ”DiS EUROSTANDARD” potrebni radnici:

  1. diplomirani mašinski inžinjer  2 izvršioca
  2. mašinski tehničar                  1 izvršilac

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa budući radnici trebaju da ispunjavaju i sljedeće uslove:

Pod br. 1 Završen mašinski fakultet

Pod br. 2 Završena srednja škola mašinskog smjera, poznavanje rada na računaru.

Plata po dogovoru.

Konkurs ostaje otvoren od 13.07.2018. do 21.07.2018.

Prijave se dostavljaju lično svakim danom od 7 do 17 časova, putem email-a tanja.starcevic@diseurostandard.net ili putem pošte na adresu ”Dis eurostandard”d.o.o, Magistralni put bb, Prnjavor.

Uz prijavu dostaviti kratku biografiju, kopija lične karte, diplome i radne knjižice.

PODIJELI