Počinje predaja zahtjeva za pomoć subjektima u maju

0
466

Poreska uprava Republike Srpske pozvala je danas poreske obveznike, koji obavljaju djelatnosti kojima je odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti u maju, da u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave virusa korona, podnesu pisanu izjavu sa zahtjevom za uplatu poreza i doprinosa ili najniže plate u zavisnosti od dužine trajanja zabrane obavljanja djelatnosti u maju.

Iz Poreske uprave navode da su obveznici kojima je zabrana obavljanja djelatnosti trajala najkasnije do 11.05.2020. godine dužni da Poreskoj upravi podnesu pisanu izjavu sa zahtjevom radi izmirenja obaveza po osnovu poreza i doprinosa za isplaćene plate za maj 2020. godine iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske, odnosno obaveze po osnovu doprinosa za lica koja samostalno obavljaju djelatnost.

S druge strane, poreski obveznici za koje je zabrana obavljanja djelatnosti trajala najmanje do 12.05.2020. godine dužni su da Poreskoj upravi podnesu pisanu izjavu sa zahtjevom radi isplate najniže plate i doprinosa na najnižu platu za maj 2020. godine iz Fonda solidarnosti za obnovu, ističe se u saopštenju Poreske uprave.

Pisane izjave sa zahtjevom, spisak pravnih lica i preduzetnika kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti i uputstva za popunjavanje izjava sa zahtjevom, te ostale informacije mogu se pronaći na internet stranici www.poreskaupravars.org, u sekciji Info Covid-19.

Potpisane i pečatom ovjerene pisane izjave sa zahtjevom predaju se neposredno ili putem pošte nadležnom područnom centru Poreske uprave Republike Srpske.

/RTRS/

PODIJELI