Poreska uprava RS apeluje na obveznike da izmire porez na nepokretnosti

0
1500

Poreska uprava Republike Srpske poziva sve poreske obveznike poreza na nepokretnosti da do 31.12.2014. godine izmire svoje obaveze po poreskom računu za tekuću godinu, te eventualno još uvijek neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti za 2012., 2013. i prvu ratu za 2014. godinu.

Poreskim obveznicima poreza na nepokretnosti koji ne izmire svoje obaveze, biće obračunata kamata od 0,03 % dnevno te pokrenut postupak prinudne naplate, čime se iznos poreskog računa uvećava i za troškove prinudne naplate.

Poreska uprava RS poziva sve one koji još uvijek nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu, da to učine odmah. Vlasnicima neprijavljenih nepokretnosti koje identifikuje Poreska uprava takođe će biti uručeni poreski računi sa obračunatim kamatama, za 2012., 2013. i 2014. godinu, ali i novčana kazna u iznosu od 500 KM do 1500 KM za fizička lica, te od 1000 KM do 3000 KM za pravna lica, po neprijavljenoj nepokretnosti.

Kao krajnja mjera za poreske obveznike koji ne izvrše uplatu ovog opštinskog prihoda biće upisana hipoteka na imovinu, navodi se u saopštenju Poreske uprave RS,.

Za opštine pogođene poplavama naplata poreza na nepokretnosti vršiće se u skladu sa posebnom Odlukom o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti u 2014. godini, koju mogu donijeti skupštine opština, odnosno gradova, a na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na nepokretnosti./BL Portal/

PODIJELI