Predsjednik SO Prnjavor Mirko Bukvić: “Povrede poslovnika” na 5. sjednice SO Prnjavor

0
353

Početak 5. sjednice SO Prnjavor krenuo je sa “povredama poslovnika” od strane SNSD odbornika.

Mikić – povreda člana 49 (pozvao se na pogrešan član poslovnika, jer član 49 nema veze sa onim što je on rekao. Trebao se pozvati na član 99.

Član 99. Stav 2 glasi”Početak i prekid, odnosno završetak zasjedanja sjednice SO predsjednik Skupštine simbolično označava upotrebom “skupštinskog čekića” ili konstatacijom “počinjemo sa radom”. KONSTATACIJA IZREČENA!!!

Procjenite sami da li je ovaj član povređen?!

Simić – povreda člana 97.

Član 97 – stav 1 kaže “Redovnu sjednicu saziva predsjednik Skupštine po potrebi, a najmanje jednom u 2 mjeseca, a održavaju se u pravilu u vremenu 9.00-19.00 časova, sa pauzom za ručak prema odluci Skupštine.

Stav 2 ovog člana kaže “u izuzetnim slučajevima sjednice Skupštine mogu se održavati i u drugom radnom vremenu, o čemu odlučuje Skupština.

Šta je ovde prekršeno? Da li je to drugo radno vrijeme ili u okviru datog radnog vremena???

U ovom tonu je išla cijela sjednica, bježanje od suštine i hvatanje za “slamku spasa”

Facebook: Mirko Bukvic

PODIJELI