PRIMATI SAMO HITNE SLUČAJEVE Republički štab za vanredne situacije donio niz zaključaka

0
472

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o obaveznom postupanju organa i institucija u kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj.

Kako je saopšteno iz Vlade Republike Srpske, u cilju suzbijanja pojave i širenja korona virusa (COVID-19) na teritoriji Republike Srpske, a radi provođenja kontrole lica kojima je određena kućna izolacija, nalaže se sprovođenje mjera od strane nadležnih organa i institucija i to:

1) da ovlašćena službena lica koja vrše kontrolu ulaska lica na teritoriju Republike Srpske, bez odlaganja, obavještavaju higijensko-epidemiološke službe i odjeljenja komunalne policije u mjestima u koja su upućena lica kojima je izrečena mjera kućne izolacije,

2) da higijensko-epidemiološke službe i odjeljenja komunalne policije jedinice lokalne samouprave, redovno razmjenjuju podatke u cilju efikasnog sprovođenja kontrola lica kojima je izrečena mjera kućne izolacije,

3) da gradonačelnici, odnosno načelnici opština, usljed nedovoljnog broja komunalnih policajaca, a radi vršenja blagovremene kontrole, daju ovlašćenje svojim zaposlenima za vršenje kontrole lica kojima je izrečena mjera kućne izolacije,

4) da organi i institucije koje vrše nadzor nad provođenjem mjera kućne izolacije, odnosno karantina, obavezno svakodnevno dostavljaju Ministarstvu uprave i lokalne samouprave podatke za lica koja su postupila suprotno izrečenim mjerama.

– Ovaj zaključak Republičkog štaba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 30. marta 2020. godine- navodi se u saopštenju iz Vlade RS.

Dodaje se da je Republički štab za vanredne situacije donio i Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj.

 • Nalaže se JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i svim bolnicama da mogu sprovoditi samo hitne medicinske postupke koji podrazumijevaju hitan prijem pacijenata, hitnu hiruršku intervenciju, obradu onkoloških pacijenata i hitne medicinske postupke u ginekologiji i pedijatriji, a da sve ostale zdravstvene usluge odlože do daljnjeg.
 • Ustanove iz tačke 1. ovog zaključka dužne su sprovoditi prije provođenja medicinskih postupaka trijažu pacijenata.
 • U skladu sa Naredbom o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 14/20) u budžetu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite obezbjeđuju se finansijska sredstava za JZU  Bolnica „Sveti Vračevi“ Bijeljina u iznosu od 200.000,00 КM radi povećanja kapaciteta za zbrinjavanje pacijenata oboljelih od virusa korona (COVID-19).
 • Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem mjera iz ovog zaključka sprovodi Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave.
 • Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Pored ovoga, Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak i o kupovini robe. Zadužuju se Ministarstvo trgovine i turizma i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da izvrše nabavku sledeće robe na tržištu Republike Srpske i to:

1) Pšenica – 15.000 tona,

 

 

 

2) Кukuruz – 10.000 tona i

3) Soja – 5.000 tona.

U Vladi RS navode da se zadužuje Ministarstvo finansija da obezbijedi finansijska sredstva za realizaciju ovog zaključka. Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se i Ministarstvo trgovine i turizma, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede te Ministarstvo finansija, a zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab za vanredne situacije donio je, takođe, Zaključak o dopuni zaključka o ograničenju i zabrani kretanja.

 • U Zaključku o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske, broj 05-1/20 od 21.03.2020. godine, u tački 3. dodaje se nova podtačka 7) koja glasi: „domaće i strane prevoznike koji vrše prevoz stvari u drumskom saobraćaju uz predočavanje dokaza o vršenju prevoza (potvrda iz podtačke 5. ove tačke, potvrda o angažovanju vozača, međunarodni tovarni list (CMR), otpremnica, putni nalog)“.
 • Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.
 • Napomena: na subjekte iz tačke 3 ovog zaključka ne odnose se mjere zabrane kretanja.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o ostvarivanju prava na podsticajna sredstva.

 1. Omogućava se ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za: regresiranje dizel goriva, premije za mlijeko i premije za proizvodnju merkantilne pšenice u 2020. godini, poljoprivrednim gazdinstvima koja nisu Poreskoj upravi prijavila obavezu doprinosa za 2019. godinu i nisu izmirila obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za 2019. godinu.
 2. Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Agencija za agrarna plaćanja.
 3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o radu carinskih službi

 1. Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske traži od Uprave za indirektno oporezivanje BiH da organizuje rad carinskih službi od 00.00 do 24.00 časa u cilju nesmetanog protoka robe.
 2. Zadužuje se Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske da organizuje rad potrebnih inspekcijskih službi u skladu sa radnim vremenom carinskih službi iz tačke 1. ovog zaključka.
 3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o studentima iz Republike Srpske koji su na razmjeni u inostranstvu.

 1. Zadužuje se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo da redovno održava kontakte sa studentima iz Republike Srpske koji se nalaze na razmjeni u inostranstvu u cilju praćenja njihovih potreba i preduzimanja adekvatnih mjera.
 2. Zadužuje se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo da u svom budžetu obezbjedi sredstva za isplatu jednokratne finansijske pomoći u iznosu od 1.000,00 КM za svakog evidentiranog studenta.
 3. Zadužuju se Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet u Istočnom Sarajevu da uspostave komunikaciju sa univerzitetima partnerima na kojima su studenti na razmjeni i zatraže od njih da izmire finansijske i druge obaveze prema studentima.
 4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o uplati novčanih sredstava na račun posebnih namjena – Fond solidarnosti.

 1. Republički štab za vanredne situacije obavještava javnost da se novčana pomoć za sanaciju posljedica izazvanih novim virusom korona, može uplatiti na račune posebnih namjena – Fond solidarnosti:

Foto: Vlada RS/screenshot

 1. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo finansija Republike Srpske.
 2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o poništavanju potvrda za kretanje.

 1. Zbog neodgovornog ponašanja organa „Željeznice Republike Srpske“ a.d. Doboj poništavaju se sve potvrde o potrebi nesmetanog kretanja koje je ovaj organ izdao za svoje zaposlene.
 2. Dozvole za potrebu nesmetanog kretanja zaposlenih u „Željeznice Republike Srpske“ a.d. Doboj izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policijska uprava Doboj.
 3. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova.
 4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

srpskainfo.com

PODIJELI