PROJEKAT “ZAŠTITA NACIONALNIH MANJINA U JUGOISTOČNOJ EVROPI”

0
2407

Na Prvoj regionalnoj konferenciji „Zaštita nacionalnih manjina u Jugoistočnoj Evropi“, održanoj prošle sedmice u Skoplju, načelnik Odjeljenja za lokalni i ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, Žana Pekić, u ime načelnika Opštine Prnjavor, dr Siniše Gatarića, potpisala je ugovor o dodjeli malog granta u okviru projekta „Unapređenje ljudskih prava i zaštite nacionalnih manjina u Jugoistočnoj Evropi“.

Pomenuti projekat je zajednički kreiran od strane Vijeća Evrope i Evropske unije, a za cilj ima poboljšanje dostupnosti prava za nacionalne manjine na raznim nivoima vlasti, a u skladu sa standardima Vijeća Evrope u toj oblasti i prije svega u skladu sa Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina (FCNM) i Evropskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima (ECRML).

Od ukupno 152 validna zahtjeva za dodjelu granta, koliko ih je stiglo sa prostora Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Kosova i Albanije, Opština Prnjavor sa svojim prijedlogom o interaktivnom učenju jezika nacionalnih manjina putem interneta, jedna je od 36 opština obuhvaćenih projektom. Grant za svaku lokalnu samoupravu ograničen je na najviše 18.000 EUR, a služiće kao pomoć opštinama da razrade konkretne odgovore i otklone prepreke koje stoje na putu ostvarivanja prava nacionalnih manjina na lokalnom nivou.”/R.P./

PODIJELI