RASPORED DEŽURSTVA APOTEKA

0
911

Zaključkom Opštinskog štaba za vanredne situacije, ograničeno je radno vrijeme apoteka, radnim danima od 8.00 do 18.00 časova i vikendom od 8.00 do 13.00 časova.

U cilju kontinuiranog snabdijevanja lijekovima i medicinskim sredstvima, napravljen je raspored apoteka, koje su prihvatile dežurstvo.

Dežurne apoteke radiće u objektu od 18.00 do 22.00 časa radnim danom, odnosno vikendom od 13.00 do 22.00 časa, a nakon navedenog perioda dužne su održavati pripravnost putem telefona. Broj telefona na koji će građani moći kontaktirati apoteke biće istaknut na vratima.

Do 30. marta, raspored dežurnih apoteka je sljedeći:

25. i 26. mart – „Evropa lek“, ulica Novaka Pivaševića broj 4
27. i 28. mart – „PharmaNova“, ulica Svetog Save broj 25
29. i 30. mart – „Apoteka plus“ ulica Laze Lazarevića, broj 5

/Opština Prnjavor/

PODIJELI