Revizija diploma funkcionera u BiH konačno došla na red

0
450

Iako se o kupovini diploma priča unazad oko 15 godina, vlasti u BiH tek posljednjih nekoliko dana počele su da se bave ovim problemom, mada je veliko pitanje da li će i kada doći do istinske revizije diploma stečenih na visokoškolskim ustanovama u BiH.

Sekretarijat Zajedničke službe parlamenta BiH već je od zaposlenih u ovoj instituciji zatražio da dostave svoje diplome na uvid, nakon čega će uslijediti provjera, a i Zineta Bogunić, ministar obrazovanja Kantona Sarajevo, rekla je da će ubrzo početi revizija “raznih diploma” koje stižu sa različitih privatnih fakulteta, te da taj problem postoji više od 15 godina, ali da njim niko neće da se bavi.

Ranije inicijative, kao što je ona poslanička kada se od Savjeta ministara BiH tražilo da formira tim koji bi se bavio revizijom stečenih diploma, su odbijene i do danas niko na ozbiljan i sistematičan način nije pristupio tom problemu.

Pandorinu kutiju o kupovini diploma otvorila je priča magazina “Žurnal”, kada je novinarka ovog portala za 2.500 KM i 17 dana stekla diplomu Srednje medicinske škole iz Sanskog Mosta.

Iako se deklarativno zalažu za reviziju, ključno je da li su vlasti u BiH na svim nivoima spremne da istinski uđu u proces revizije diploma. Veliko je pitanje i kako bi sam taj proces revizije išao s obzirom na to da u ovom trenutku samo tužilaštva i policija imaju “ključne” mehanizme da ispitaju i procesuiraju kupovinu i prodaju diploma u obrazovnim ustanovama širom Bosne i Hercegovine.

“Nismo imali u planu takve akcije, ali s obzirom na medijske napise koji su se pojavili – ne isključujem ni mogućnost takve opsežne akcije u Republici Srpskoj. Naravno da postoji taj problem. Ministarstvo će razmotriti svoje sljedeće korake, naravno uz saglasnost Vlade i ostalih ministarstava u samoj vladi, jer to nije problem samo javne uprave ili bilo kojeg pojedinačnog sektora, nego je to generalno problem, kojem se mora opsežno pristupiti”, rekao je Srđan Rajčević, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS.

I pored toga što svi tvrde da je revizija diploma neophodna, u ovom trenutku nije baš najjasnije ko bi trebalo da predvodi i pokrene tu akciju. Pojedini stručnjaci smatraju da bi to trebalo da budu nadležno ministarstvo i prosvjetna inspekcija, međutim u Republičkoj prosvjetnoj inspekciji kažu da su nadležni za kontrolu u vaspitno-obrazovnim ustanovama te da nemaju ovlaštenja da sprovode nadzor kod poslodavaca kao što su trgovci, ugostitelji, kao i proizvodni pogoni, niti da izuzima od poslodavaca u RS podatke i diplome o radnicima koje zapošljava neki poslodavac.

“Za sprovođenje istražnih radnji u smislu nadziranja, praćenja, saslušavanja svjedoka i dokazivanja ‘kupovine – prodaje’ diploma, kao i drugih javnih isprava, te procesuiranje lica koja se organizovano bave ovim nedozvoljenim radnjama, kao i zbog zloupotrebe službenog položaja, nadležni su MUP i okružna tužilaštva”, rekli su “Nezavisnim” u Inspektoratu RS, dodajući da se njima nisu obraćala fizička lica ili druge institucije sa predstavkama da raspolažu saznanjima da vaspitno-obrazovne ustanove u RS omogućavaju pojedincima nezakonito sticanje diploma.

Iz nekoliko nezvaničnih razgovora saznajemo da su “najproblematičnije” diplome stečene u Širokom Brijegu, Travniku i Brčko distriktu, međutim da je i to diskutabilno s obzirom na to da su i neke koje su provjeravane sa stanovišta zakona potpuno – čiste.

S obzirom na to da nije najjasnije ko bi i kako trebalo da pokrene reviziju diploma, u Sindikatu obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske kažu da prije svega poslodavci treba da pokrenu tu priču.

“Svaki poslodavac, nebitno privatni ili javni sektor, treba da pokrene za sebe tu priču i to je jedini način. Direktor ustanove, škole, ministar, direktor privatnog preduzeća ima na uvid sve diplome svojih zaposlenih i to je vrlo jednostavno iskontrolisati. Za najdalje pet godina sve se može isprovjeravati”, rekao je za “Nezavisne” Dragan Gnjatić, predsjednik tog sindikata.

Pored sumnjivih diploma, jedan od velikih problema je i to što se pojedinim visokoškolskim ustanovama gleda kroz prste kada su u pitanju uslovi za izvođenje nastave i školovanje kadrova, a mnogi misle da bi se prije svega odatle trebalo krenuti.

“Postoje visokoškolske ustanove neakreditovane, a izdaju diplome. Kada dobiju licencu, jednu generaciju mogu odškolovati neakreditovani, međutim oni godinama tako rade”, rekao je za “Nezavisne” Slobodan Stanić, zamjenik direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, i naglašava da podržava sve aktivnosti koje idu u pravcu revizije diploma.

“To treba da pokrenu nadležna entitetska tijela, prije svih ministarstva nadležna za visoko obrazovanje”, zaključuje Stanić.

Nema zapošljavanja bez provjere

Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjaluci, rekao je da su što se tiče ove visokoškolske ustanove svi dokumenti podložni kontroli, naročito diplome, i pogotovo kod zapošljavanja nastavnika i saradnika kod zasnivanja radnog odnosa na Univerzitetu u Banjaluci koji nisu završili ovaj univerzitet.

“Mi jednostavno nazovemo ustanovu i kažemo da provjere diplomu. Ne postoji mogućnost zapošljavanja na Univerzitetu bez provjere validnosti diplome i drugih dokumenata”, rekao je Gajanin.

Detaljan nadzor ustanova za obrazovanje odraslih

Ministarstvo za obrazovanje Tuzlanskog kantona iniciralo je donošenje zaključka kojim će se od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove tražiti da izvrše detaljan nadzor ustanova koje vrše obrazovanje odraslih, u roku od 45 dana, i o tome izvijesti Vladu.

“Mi smo formirali komisiju ispred Ministarstva obrazovanja koja je krajem prethodne sedmice, dakle prije ovog slučaja koji se desio na području našeg kantona, otišla u posjetu ustanovama koje se bave obrazovanjem odraslih i izvršila jednu vrstu nadzora u onom domenu u kojem to Ministarstvo obrazovanja može učiniti”, rekao je Zlatan Muratović, ministar obrazovanja i nauke TK.

(Nezavisne)

PODIJELI