SKUPŠTINA OPŠTINE PRNJAVOR: JAVNA OPOMENA ODBORNIKU ŠIKANIĆU

0
911

U skladu sa članom 26. stav 1. tačka b) Poslovnika Odbora za primjenu Kodeksa etičkog ponašanja izabranih predstavnika u Opštini Prnjavor, Odbor obavještava javnost da je okončan postupak koji je vođen pred odborom a protiv odbornika Skupštine opštine Prnjavor, dr Branka Šikanića, tokom kog je utvrđeno da je odbornik Šikanić dr Branko svojim postupcima prekršio član 4, stav 2. i član 28. Kodeksa o etičkom ponašanju izabranog predstavnika odbornika SO Prnjavor. Za ovaj prekršaj odbor je dr Branku Šikaniću izrekao sankciju javne opomene, navodi se u saopštenju.
Tokom nastavka 34. sjednice, održane dana 15.07.2015. godine Skupština Opštine Prnjavor je svojim zaključkom prihvatila Izvještaj Odbora za primjenu Kodeksa etičkog ponašanja izabranih predstavnika u Opštini Prnjavor, sa izrečenom sankcijom dr Branku Šikaniću, jer ne odobrava takvo ponašanje, saopšteno je danas iz Skupštine opštine Prnjavor.

PODIJELI