Šta su nakon havarije u Brodu do sada utvrdili inspektori?

0
287

Inspekcijskom kontrolom je utvrđeno da je Rafinerija nafte “Brod” redovno vršila propisane mjere zaštite od požara i eksplozija, u propisanim rokovima i da se o istima vodi evidencija, potvrdili su u Inspektoratu RS, komentarišući nalaz republičkih inspektora, nakon havarije koja se nedavno desila u Rafineriji u Brodu.

“Subjekat posjeduje Plan zaštite od požara, Pravilnik zaštite od požara, organizovano je stručno osposobljavanje radnika, u krugu rafinerije i objektima su obezbijeđeni aparati za gašenje požara, a utvrđene su i zone opasnosti u krugu postrojenja”, pojasnili su u Inspektoratu i dodali da uviđaj na licu mjesta u Rafineriji u smislu utvrđivanja uzroka incidenta vrše nadležni istražni organi.

Prema njihovim riječima, Rafinerija posjeduje rješenje o ekološkoj dozvoli, a inspektoru je, kako kažu, predočen Plan za sprečavanje nesreća velikih razmjera i rokovi za preduzimanje previđenih aktivnosti i mjera odgovornog lica.

Istakli su da je uvidom na licu mjesta konstatovano da je Rafinerija pravovremeno provela aktivnosti propisane u pomenutom planu.

Inspektor je naložio i da se putem ovlašćenog pravnog lica za poslove zaštite životne sredine, izvrši ispitivanje kvaliteta zemljišta na predmetnoj lokaciji, kao i mjerenje kvaliteta vazduha na sve parametre.

Naveli su da je za potrebe laboratorijskog ispitivanja, u saradnji sa Institutom za javno zdravstvo RS, izvršeno i uzrokovanje sirove vode iz bunarskog sistema koji služi za javno snabdijevanje stanovništva vodom za piće.

“U dijelu nadzora tehničke inspekcije, konstatovano je da su posude pod pritiskom koje su postavljene u neposrednoj blizini mjesta događaja, u skladu sa zakonom kontrolisane i ispitivane u proteklom periodu od strane ovlaštenog pravnog lica, koje je potvrdilo ispravnost istih”, kazali su u Inspektoratu.

Naglasili su da se u dijelu provođenja mjera zaštite na radu vrši analiza dokumentacije, koja se odnosi na definisanje opasnosti u postrojenjima Rafinerije, kao i na definisanje mjera zaštite na radu, te analiza organizacije rada Službe održavanja koja provodi tekuće i periodično održavanje i planiranje remonta.

Dodali su da poslodavac posjeduje Akt o procjeni rizika, Pravilnik o zaštiti na radu, formiranu službu zaštite na radu, a radnicima je obezbijeđena lična zaštitna oprema.

“Radnici su pohađali obuku za bezbjedan i zdrav rad, izvršen je periodični ljekarski pregled radnika i druge obaveze propisane zakonom”, zaključuju u Inspektoratu.

Eksplozija u rafineriji se desila 9. oktobra oko 21.30 sati, požar je ugašen oko 22.40, a u eksploziji je poginuo jedan radnik, dok je njih devet povrijeđeno.

(Nezavisne)

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here