SUMORNA DEMOGRAFSKA SLIKA Sve nas je manje i sve smo stariji

0
422

U poređenju sa sedamdesetim godinama prošlog vijeka, Bosna i Hercegovina danas ima trostruko manji natalitet i duplo veći mortalitet, pokazuju demografske statistike.
Profesor Draško Marinković, predsjednik Centra za demografska istraživanja Banjaluka, rekao je da, dugoročno, ne možemo očekivati poboljšanje demografske slike.

– Treba više raditi u pogledu afirmacije mjera populacione politike. Takođe, neophodno je ojačati ekonomiju, da bi se povećala sigurnost ljudi koji žele da rađaju djecu. Istraživanja su pokazala da su, u ovom pogledu, najveće prepreke nezaposlenost i nesigurnost – istakao je Marinković.

Dodaje da mjere populacione politike moraju da počivaju na dugoročnim rješenjima.

– Kratkoročne mjere u RS su dale neke rezultate, pa u posljednjih osam godina imamo konstantno rađanje, ali nam je i dalje nezadovoljavajući trend mortaliteta, a tu je i starenje stanovništva. Naime, prosječna starost u RS je 43, a u BiH 41-42 godine, po čemu smo među najstarijim prostorima u Evropi. Ipak, najveći problem je odseljavanje stanovništva. Demografski trendovi u BiH slični su kao u zemljama okruženja, ali imamo nepovoljne karakteristike koje se ogledaju u većem iseljavanju stanovništva u odnosu na druge – naglasio je Marinković.

Podsjeća da iz godine u godinu imamo sve manje rođenih, dok se povećava mortalitet, a sve više starimo.

– To su, uz odseljavanje ljudi, pojave koje limitiraju naš socio-ekonomski razvoj – rekao je Marinković.

(srpskainfo.com)

PODIJELI