I u Srpskoj struja na slobodnom tržištu

0
1457

Od prvog januara struja će se kupovati kao i sva ostala roba – na slobodnom tržištu. To znači da će domaćinstva birati najboljeg i najjeftinijeg snadbjevača električnom energijom. Ipak u startu se ne očekuju značajne promjene, jer od dvadesetak registrovanih snadbjevača, Elektroprivreda Srpske i dalje ima ubjedljivo najbolje cijene i uslove, a potrosaci u Srpskoj placaju najjeftiniju struju u regionu.

strujaPraksa zemalja u regionu pokazala je da uvođenje slobodnog tržišta dovodi do veće konkurentnosti i pada cijena električne energije. Iako je Hrvatska elektroprivreda dvije godine nakon otvaranja tržišta bila apsolutni monopolista pojavljivanje slovenačkog snadbjevača dovelo je do tržišne utakmice i pada cijena struje.Profitirali su potrosaci. Sličnom scenariju nadaju se i u Srpskoj.

Prije otvaranja tržišta moraju se obezbijediti jednaki uslovi za sve snabdjevače. Zbog toga Elektrorivreda ima obavezu da od prvog januara krene sa restruktuiranjem distributivnih preduzeća. Još čekaju jasna uputstva i donošenje zakonskih okvira.

Kupci struje će ugovore sklapati direktno sa snabdjevačima i moći će da ih raskidaju kada budu htjeli. Za promjenu prodavca struje neće plaćati nikakvu naknadu. Ali sve su prilike da će u 2015. godini najpovoljniji ponuđač električne energije ostati Elektroprivreda Srpske. /atvbl.com/

PODIJELI