U TOKU PODIJELA ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA DIZEL GORIVO

0
882

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) sa područja opštine Prnjavor da su u toku aktivnosti podjele zahtjeva za ostvarivanje prava na regres za dizel gorivo, po spiskovima dostavljenim od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Pravo na regresirano dizel gorivo ostvaruju registrovani poljoprivredni proizvođači, za obradive poljoprivredne površine za koje je upisan način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Registru poljoprivrednih gazdinstava u 2019. godini. Osim ažuriranja podataka u RPG-a, od ove godine uslov za ostvarivanje prava na regresirano dizel gorivo je da nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva izmiri obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za 2018. godinu i prijavi doprinose odnosno izmiri obaveze Poreskoj upravi Republike Srpske za 2018. godinu.

Maksimalna količina odobrenog dizel goriva iznosi 100 litara po hektaru površine za sve biljne kulture upisane kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG-a sa minimalnom površinom od jednog hektra i obuhvata zbirno proljećne i jesenje radove u 2019. godini. Minimalna ukupna količina dizel goriva za koju je moguće ostvariti pravo na regres iznosi 30 litara i preuzima se jednokratno.

Registrovani poljoprivredni proizvođači regresirano dizel gorivo plaćaju odmah prilikom kupovine, po maloprodajnoj cijeni umanjenoj za iznos regresa od 0,60 KM/litru, s tim da ukupno odobrene količine mogu realizovati u nekoliko odvojenih kupovina, ali samo kod jednog ovlašćenog distributera i u jednom maloprodajnom objektu.

Zahtjev za ostvarivanje prava na regres za dizel gorivo poljoprivredni proizvođači nakon evidentiranja i protokolisanja mogu preuzeti u Odjeljenju za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, i prilikom prve kupovine podnose ga uz neovjerenu kopiju lične karte, odnosno kopiju JIB-a za pravna lica, ovlašćenom distributeru po vlastitom izboru na području cijele Republike Srpske.

Na području opštine Prnjavor poljoprivredni proizvođači regresirano dizel gorivo mogu kupovati kod sljedećih distributera:

  • “KRAJINA PETROL” a.d. Banjaluka – Benzinska stanica Prnjavor,
  • “NESTRO PETROL” a.d. Banjaluka – Benzinska stanica Prnjavor,
  • NEŠKOVIĆ” d.o.o. Bijeljina – Benzinska stanica Prnjavor,
  • “BRČKO GAS” d.o.o. Brčko – Benzinska stanica Prnjavor,
  • DUJAKOVIĆ COMPANY” d.o.o. Prnjavor – Benzinska stanica Šarinci.

Rok za podnošenje zahtjeva i preuzimanje regresiranog dizel goriva je 30. oktobar 2019. godine.

Za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti u kancelarije Odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.

Opština Prnjavor

PODIJELI