Višković: Poziv bankama da ponude uslove kreditiranja privrednicima

0
338

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je Srni da će na osnovu odluke o garantnom programu za podršku mikro, malim i srednjim preduzećima za suzbijanje posljedica izazvanih pandemijom virusa korona, danas biti upućen javni poziv poslovnim bankama i mikrokreditnim organizacijama da daju svoje uslove kreditiranja.

Višković je pojasnio da ovi privredni subjekti putem garantnog programa mogu računati na garanciju Republike Srpske za kreditna zaduženja koja budu dobijali od poslovnih banaka ili mikrokreditnih organizacija.

– Republika Srpska, zajedno sa EBRD, ulazi u garantni fond sa 50 miliona KM, a izlazni krediti koji će biti plasirani za preduzetnike za mala i srednja preduzeća preko poslovnih banaka trebalo bi da budu na nivou oko 238 miliona KM – pojasnio je premijer, naglasivši da Republika Srpska garantuje do 70 odsto izdatih kredita.

On je izrazio očekivanje da će garantni program preko Garantnog fonda Republike Srpske biti na raspolaganju svim zainteresovanim subjektima u narednih 15 dana.

– Ta sredstva moći će da koriste, prije svega, za likvidnost privrede, za nabavku sirovina i opreme, kao i za sve ono za šta procijene ti koji dižu kredite i kojima su sredstva neophodna – naglasio je Višković.

Rekao je da je garantni program jedna od mjera koje je Vlada Srpske preduzela s ciljem saniranja posljedica po ekonomiju izazvanih pandemijom virusa korona.

– Naša vlada je prva u regionu koja je donijeli mjere i rješenja s ciljem saniranja tih posljedica. Sva sredstva koja smo dali u proteklih dva, tri mjeseca, kroz isplatu doprinosa i najnižih plata, uložena su s ciljem saniranja ekonomske štete. I ova mjera je svakako jedna od mjera koja će pomoći našim privrednicima i doprinijeti da bezbolnije prežive ekonomski oporavak nakon pandemije, ali i da maksimalno, koliko je to moguće sačuvamo radna mjesta – istakao je premijer Srpske.

On je ocijenio da je Vlada Srpske, u odnosu na okruženje, do sada imala uspjeha u tome i da su u značajnoj mjeri sačuvana radna mjesta.

– Od 15. aprila do danas mi imamo oko 7.500 ljudi koji su ostali bez posla. Od toga je oko 3.500 ljudi bilo angažovano na određeno vrijeme. Ali bez obzira na tu činjenicu, uvijek mi je žao svakog čovjeka koji ostane bez posla i to stalno ponavljam. Mi smo našim mjerama sigurno spriječili da taj broj bude znatno veći. Dovoljno je samo da pogledate podatke u drugom entitetu ili okruženju koliko je hiljada ljudi ostalo bez posla u proteklom periodu – naglasio je Višković.

Konstatovao je da su mjere Vlade sigurno uticale da Republika Srpska ima manji broj ljudi koji su ostali bez posla i on je najmanji mogući s obzirom na sva dešavanja izavana virusom korona.

Da nije sve tako crno, dodao je predsjednik Vlade, govori i podatak da je u istom tom periodu, od 15. aprila do danas, u Republici Srpskoj 6.500 novozaposlenih tako da je razlika u 1.000 ljudi i ona je dobra s obzirom na štetu koju je pandemija izazvala u cijelom svijetu.

Vlada Republike Srpske usvojila je 2. jula odluku o garantnom programu koji je namijenjen za podršku mikro, malim i srednjim preduzećima u suzbijanju štetnih posljedica izazvanih pandemijom virusa korona.

Riječ o mjeri srednjoročnog karaktera za mikro, mala i srednja preduzeća, koja imaju potrebu za dodatnim finansijskim sredstvima. Ovaj program će trajati do kraja godine, a riječ je o specifičnom finansijskom instrumentu podjele rizika, o djelimičnom pokriću kredita i mikrokredita koje ova preduzeća uzimaju kod banaka.

Djelimična garancija znači da se u okviru garantnog programa omogućava ovim preduzećima da dobiju kredite uz kolateral Republike Srpske koji će omogućiti, ili obaranje kamatne stope od poslovnih banaka ili dobijanje onog kredita za koji nemaju vlastitog kolaterala.

Cijelim programom će upravljati Garantni fond koji će raspisati javni poziv bankama i mikrokreditnim organizacijama da se jave sa iskazanim interesom i namjerama vezanim za konkretne kredite koje su spremni da, uz ovakav kolateral, ponude svojim klijentima.

Namjera je da se podrže samo ona privredna društva koja su istinski pogođena pandemijom, koja su bila pozitivna u svom poslovanju sa krajem prošle godine i koja izbijanjem vanredne situacije nisu imala neizmirenih obaveza po propisu Agencije za bankarstvo.

Iznos kredita za mikro preduzeća ne može da prelazi 30.000 KM, za mala preduzeća 100.000 KM, a za srednja 250.000 KM. Očekuje se da banke ponude grejs period od tri do 12 mjeseci, a rok otplate najduže četiri godine.

Ova garancija, prvoklasni kolateral Republike Srpske dobija se besplatno od Republike, ali ukoliko privredni subjekti ne ispuni neki od uslova u periodu korištenja kredita biće obavezani da plate premiju retroaktivno.

/Srna/

PODIJELI