Zapošljavali mimo pravila

0
474

Finansijska disciplina i poštovanje pravila prilikom zapošljavanja su najslabije karike institucija na nivou BiH, pokazuju nalazi koje je juče objelodanila Kancelarija za reviziju institucija na nivou BiH.

Riječ je o revizorskim izvještajima za 2018. godinu, a u kojima su, za svaku instituciju ponaosob, dati podaci o trošenju novca i poštovanju akata. Pod njihovom lupom našle su se 74 institucije, a nijedna nije zaradila negativno mišljenje. Na korak od toga se, međutim, zaustavilo njih šest koje su dobile mišljenja sa rezervom i mišljenje sa rezervom uz skretanje pažnje, 55 institucija je dobila pozitivan nalaz uz skretanje pažnje na određene stvari i postupke dok je samo 12 čistih pozitivnih mišljenja.

Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH svrstana je među najgore ocijenjene institucije jer nadzorni odbor lani nije nikako funkcionisao, zbog čega nije ni izvršena kontrola finansijskih poslova, a sve to je dovelo i do kašnjenja u realizaciji projekta državnog zatvora.

Mišljenje sa rezervom je dobila i Direkcija za evropske integracije BiH jer je utvrđeno da su premještali službenike za vrijeme probnog rada, a za popunjavanje radnih mjesta nakon premještaja aktivirana je rezervna lista.

– Na taj način je na raspisani konkurs za tri radna mjesta primljeno osam službenika, s tim da su dva službenika nakon samo tri mjeseca eksterno premješteni u drugu instituciju – potvrđeno je u Kancelariji za reviziju.

Nije sve bilo čisto ni u Ministarstvu inostranih poslova kada je riječ o zapošljavanju. Revizori su i na toj adresi evidentirali aktiviranje rezervnih lista, a nisu se mogli uvjeriti u tačnost bilansnih pozicija kada je riječ o potraživanjima, obavezama i stalnim sredstvima.

Ministarstvu odbrane ponovo je, između ostalog, zamjereno što još nije riješeno u potpunosti pitanje pokretne vojne imovine, odnosno procjena vrijednosti, a mišljenje sa rezervom je dobio i Institut za akreditovanje jer se podaci o potraživanjima u glavnoj i pomoćnoj knjizi ne podudaraju.

Šesta institucija koja je dobila loše ocjene za ponašanje u prošloj godini je Služba za poslove sa strancima. Jedan od problema koji je uočen u njihovim evidencijama odnosi se na premještanje službenika, a drugi se odnosi na sravnivanje prihoda.

U Kancelariji za reviziju su naglasili da su revidirane institucije lani potrošile više od 935 miliona maraka, a u cilju popravljanja situacije u vezi sa poštovanjem propisa te podizanja finansijske discipline upućeno im je ukupno 489 preporuka.

Najgore institucije:

* Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

* Direkcija za evropske integracije

* Ministarstvo inostranih poslova

* Ministarstvo odbrane

* Institut za akreditovanje

* Služba za poslove sa strancima

(Glas Srpske)

PODIJELI