Zatvori kao regrutni kampovi islamista

0
390

Zatvori vrlo često imaju suprotnu ulogu u procesu deradikalizacije islamista i služe za širenje ekstremizma.

Rečeno je ovo juče u Sarajevu na konferenciji “Jačanje regionalne saradnje kao odgovor na radikalizaciju u zatvorima i pružanje podrške organima vlasti u prevazilaženju najvećih izazova koji se nalaze pred zatvorskim sistemima u regiji zapadnog Balkana”.

Istaknuto je da Sarajevo nije slučajno izabrano da se o tome razgovara jer je BiH suočena sa tim gorućim problemom i poručeno da se mora naći način da ne postane baza za širenje radikalizma i ekstremizma.

Ministar pravde BiH Josip Grubeša istakao je da će se BiH i u budućnosti suočavati sa problemom prihvata takvih državljana i da intenzivno radi na uspostavljanju mehanizama da bi što adekvatnije odgovorila ovom izazovu.

– Nažalost, sve je više pokazatelja kako je jedan od vidova regrutacije i kroz penološki sistem, koji bi u stvari trebalo da dovede do reintegracije osuđenih i njihovog sigurnog povratka u društvo, dok se izgleda događa suprotno. Zatvori služe kao regrutni kampovi iz kojih osuđenici ne izlaze spremni za povratak u društvo, nego radikalniji i opasniji nego što su to bili prije zatvaranja na služenje kazne – rekao je Grubeša.

Devet državljana BiH koji su učestvovali na strani IS-a u Siriji, a koji bi trebalo da budu deportovani u BiH, kao i brojni pripadnici radikalnih grupa po stranim ratištima koji bi trebalo da se vrate u zemlje porijekla takođe su bili tema ovog skupa.

Kada je riječ o tome, još nije poznato šta će se dogoditi, a sve zbog situacije u Siriji.

Grubeša je kazao da se BiH vrlo često predstavlja kao zemlja koja se dovodi u vezu sa terorizmom i radikalizmom, ali da je opredijeljena da se bori protiv svih oblika terorističke djelatnosti i radikalizacije. Poručio je da BiH treba da istraje u borbi protiv terorizma i radikalizacije i da posebnu pažnju treba posvetiti uskoj koordinaciji i aktivnostima svih nivoa vlasti u BiH zaduženih za tu borbu, kao i razvoju međunarodnih instrumenata u borbi protiv terorizma i radikalizacije, posebno sa SAD, zemljama članicama EU i zemljama regije.

– Jedno od trenutno aktuelnih pitanja jeste i smještaj porodica, državljana BiH, koji se vraćaju sa ratišta u Siriji, za šta postoje oprečni stavovi i mišljenja. Ono što je sigurno jeste da će taj potez ozbiljno ugroziti bezbjednost u BiH i dodatno gurnuti BiH ka vrhu država koje pogoduju teroristima – kazao je Grubeša, dodavši da su ovakve konferencije prilika za bavljenje prevencijom.

Rizik
Pomoćnik ministra pravde Republike Srpske za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija Pero Dunjić rekao je da istraživanja pokazuju da zatvori mogu predstavljati povoljno tlo za radikalizaciju i širenje nasilnih ekstremističkih ideologija koje mogu voditi prema terorizmu. Kaže da su osobe koje su izložene riziku od radikalizacije po pravilu sva lica lišena slobode koja su u pritvoru ili na izdržavanju kazne.

(Glas Srpske)

PODIJELI